ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ
Studenci Fizjoterapii mają praktyki na oddziale rehabilitacji S.P. Szpitala Wojewódzkiego im.Jana Pawła II w Zamościu

 

 

 

  

Nowe specjalności - nowe możliwości

Co zrobić, aby uczelnia zdobywała coraz większą renomę,
a absolwenci pracę zgodną z ich wykształceniem?

Na pewno jedna z odpowiedzi na tak postawiony problem powinna brzmieć - badać rynek pracy oraz szybko i sprawnie reagować na jego potrzeby. Zrobiliśmy pierwszy, ale duży krok w tym kierunku. 

Po badaniach rynku przeprowadzonych przez Biuro Karier i Certyfikacji władze uczelni podjęły decyzję o modyfikacji naszej oferty kształcenia, pojawiły się nowe. atrakcyjne specjalności, które dają nowe możliwości zatrudnienia czy tworzenia samodzielnie nowych miejsc pracy. 

W drodze do Unii

Na administracji uruchomiono nowe specjalności - integracja europejska i polityka regionalna oraz prawo i rachunkowość finansowa.

- Polsce i regionowi potrzebni są bardzo dobrze wykształceni profesjonaliści posiadający umiejętności przygotowywania programów i projektów aplikujących znaczne fundusze UE przeznaczone na rozwój. Istnieje także bliska perspektywa zatrudnienia w Brukseli ok.1,6 tys. polskich urzędników i 16 - 20 tys. na terenie naszego kraju. - twierdzi Bogdan Kawałko, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. 

- Prawo i rachunkowość finansowa to specjalność dająca ogromne możliwości rozwoju własnego i firmy. Rozwój własny polega na poznaniu od strony teoretycznej licznych uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. Rozwój firmy natomiast to wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów - przekonuje Jadwiga Pogódź, wicedyrektor Izby Skarbowej w Lublinie. 

Potrzebni kierownicy 

Z symulacji Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę wynika, że na rynku pracy w 2010 r. najbardziej potrzebnymi będą w kolejności - kierownicy małych i średnich firm (294 tys.), specjaliści do spraw biznesu (142 tys.), architekci i inżynierowie (83 tys.), robotnicy budowlani (64 tys.), średni personel medyczny (61 tys.), handlowcy (52 tys.) i osoby obsługujące komputery (51 tys.).

Pod koniec kwietnia w nowym budynku przy ul. Sienkiewicza 22a zostanie uruchomione kolejne (ósme) laboratorium komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem do grafiki komputerowej. 

- Grafik komputerowy jest to profesja ciesząca się obecnie coraz większą popularnością. W powstających w szybkim tempie wciąż nowych agencjach reklamowych, biurach projektowych czy zakładach poligraficznych zapotrzebowanie na grafików jest wciąż bardzo duże. Zawód ten pozwala na wyrażenie siebie i swoich twórczych aspiracji za pomocą nowoczesnego narzędzia, jakim jest komputer z bardzo bogatym oprogramowaniem - Władysław Kardasz, współwłaściciel drukarni "Attyla" w Zamościu sam chętnie zatrudni specjalistów z tej dziedziny. 

Uruchomienie laboratorium grafiki będzie połączone z Forum Pracodawców branży informatycznej. Może również wśród czytelników NF są przedstawiciele firm, które chciałyby zaprezentować swoje oprogramowania, zaproponować nowoczesne rozwiązania ułatwiające np. zarządzanie i administrowanie bazami danych czy wykorzystanie oprogramowań graficznych do tworzenia stron internetowych.

Fizjoterapeuta w każdym domu 

- Ten kierunek zaczyna być coraz bardziej doceniany również w medycynie, o czym świadczy otwieranie kolejnych oddziałów rehabilitacji w szpitalach w Puławach, Radomiu, Siedlcach czy w Nowej Dębie. Sami lekarze dzisiaj kształcą się w zakresie rehabilitacji. Leczenie farmakologiczne jest często niewystarczające. Nie zawsze operacje przy schorzeniach kręgosłupa przynoszą natychmiastową poprawę. A dopiero w połączeniu z rehabilitacją i profilaktyką pomagają pacjentowi wrócić do normalnego życia, pracy zawodowej - o znaczeniu fizjoterapii w nowoczesnej medycynie mówi dr n. med. Krzysztof Mataczyński, ordynator oddziału rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Od października ub. roku uczelnia uruchomiła nowy kierunek kształcenia - fizjoterapię. O tym, że potrzeby są ogromne, świadczy liczba kandydatów, która po niespełna dwumiesięcznej kampanii informacyjno - reklamowej, złożyła dokumenty do naszej uczelni. Ponad 120 studentów rozpoczęło studia fizjoterapeutyczne w trybie zaocznym. Od nowego roku akademickiego władze uczelni zamierzają uruchomić również tryb dzienny na tym kierunku. 

Dzięki współpracy z S.P. Szpitalem Wojewódzkim w Zamościu nasi studenci odbywają praktyki w oddziale i zakładzie rehabilitacji. Już po pierwszym roku, pod nadzorem doświadczonych fizjoterapeutów, pracują z pacjentami. 

- Fizjoterapeuci w wielu krajach Europy zajmują równoprawną pozycję w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych. Samodzielność zawodowa ma wynikać przede wszystkim z wysokich kwalifikacji uzyskanych w systemie prawidłowego kształcenia. W zespołach takich często znajdują pracę polscy fizjoterapeuci. Również w Polsce wraz z podwyższeniem statusu materialnego obywateli będzie wzrastał popyt na usługi fizjoterapeutyczne - twierdzi dr Krzysztof Mataczyński

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.