ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁPrezentacja Jarosława Krajki
wzbudziła duże zainteresowanie.

Tomasz Kotliński i Paweł Wołoszyn

Mirosława i Marek Podgórscy

  

Konferencja anglistów

Teaching and learning English with technology

To temat konferencji, która zorganizowana we współpracy Centrum Języków Obcych WSZiA oraz Polanglo sp.z o.o. Oxford University Press, odbyła się w 18 stycznia w Collegium Novum przy ul Sienkiewicza w Zamościu. Uczestniczyło w niej ponad 80 nauczycieli języka angielskiego z regionu lubelskiego. 

Uczestnicy wysłuchali prezentacji Jarosława Krajki, reprezentanta Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie, na temat nowoczesnych technik nauczania języka angielskiego. O zasadach pomiaru wyników kształcenia mówiła Joanna Galant, ewaluator projektów edukacyjnych i grantów MENiS, doradca Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Konsultant metodyczny Polanglo Virginia Sitarz zaprezentowała nowy podręcznik z oferty wydawnictwa Oxford University Press. Natomiast jakie techniki e - learning są stosowane podczas nauki języków obcych w naszej uczelni przedstawił Marek Krawczuk, lektor Centrum Języków Obcych WSZiA w Zamościu. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zakupić podręczniki uczestniczącego w spotkaniu wydawnictwa oraz otrzymali certyfikat potwierdzający ich udział w tym przedsięwzięciu. 

MB

Opinie...

- Dlaczego studenci nie chcą się uczyć języków obcych?

Tomasz Kotliński, nauczyciel Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

- Nauka języka jest trudna. To nie jest przedmiot, którego można nauczyć się w ciągu dwóch miesięcy, zdać egzamin i zapomnieć. To jest nauka umiejętności, które trzeba poznać i posiąść. 

Paweł Wołoszyn, nauczyciel III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu

- Studenci nie mają tego poczucia, że np. język angielski jest niezbędny do normalnego funkcjonowania i traktują naukę w połączeniu z jakimś kierunkiem przedmiotowym typu ekonomia czy administracja jako dopust boży. 


- Mając dobrych specjalistów i program 4 godzinnej nauki w ciągu tygodnia przez 3 lata czy student ma szansę nauczyć się języka obcego?

Tomasz Kotliński

- Jeżeli będzie miał motywację, to tak. Studenci obserwują wymagania narzucane przez pracodawcę, ale często nie widzą sensu praktycznego zastosowania swoich umiejętności. Jeśli ktoś pracuje jako tzw. merchandealer w jakiejś sieci sprzedaży, to naprawdę nie używa tego język. Tylko jeździ po sklepach i sprzedaje określone artykuły. Najważniejsza wg mnie jest motywacja, ale przy takim trybie jak Pani wspomniała, rzeczywiście student powinien bez problemu nauczyć się języka obcego, w stopniu umożliwiającym pracę w tym języku. 


Czy jest sprawdzona super metoda na nauczenie się języka obcego?

Paweł Wołoszyn

- To jest zbieg różnych okoliczności: nauczyciel, materiały dydaktyczne, atmosfera wytworzona w grupie, a także wielkość tej grupy. Uczę w szkole średniej, gdzie wielkość grup waha się od 15 aż do 30 osób np. w klasie maturalnej. Są to nieporównywalnie różne środowiska. 
W małej grupie łatwiejsza jest do wytworzenia atmosfera sprzyjająca nauce. W dużej grupie, gdzie ludzie są bardzo różnie zmotywowani bardzo ciężko jest wytworzyć jednolitą atmosferę pracy. Kluczem jest indywidualna motywacja. Uczniowie, studenci muszą sami dojść do wniosku, że jest to im potrzebne. A w naszych warunkach jest to jeszcze trudne do wytworzenia. 
Nie ma jednej metody nauki, która byłaby dominującą. Zarówno komputery, jak i programy typu Sita są tylko narzędziami. Żadne z nich nie zastąpią nauczyciela, nie zastąpią pracy studenta. Mogą ją tylko wspomóc, natomiast sama organizacja pracy i sposób nauczania zależą od wykładowcy. 

- Czy uważa Pani za udaną konferencję zorganizowaną przez Centrum Języków Obcych WSZiA? 

Mirosława Podgórska, nauczyciel z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu 

- Odnoszę wrażenie, że jest to pierwsza profesjonalna konferencja dla nauczycieli języka angielskiego, ponieważ zaproszeni referenci reprezentują bardzo wysoki poziom. Posiadają wiedzę, którą potrafią w komunikatywny sposób przekazać. Ja osobiście odniosłam ogromne korzyści. Nie jest to mój pierwszy kontakt chociażby z panem Krajką, który prowadził wykład, gdyż uczestniczyłam już w kursach przez niego prowadzonych, ale odbywały się one w Lublinie. Zamojska konferencja jest więc ogromnym wydarzeniem dla tutejszych nauczycieli języków obcych. 

Marek Podgórski, nauczyciel z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu

- Udana konferencja, to po pierwsze, zaplecze, które w tym przypadku było bardzo dobrze przygotowane dzięki staraniom uczelni a po drugie- ludzie, którzy w takiej konferencji uczestniczą. Wykład pana Jarosława Krajki bardzo mi się podobał. Miałem dużo pytań i co chwilę budziły się we mnie pewne wątpliwości, ale po odczekaniu 15 sekund, pytania, które zadałbym zostały w satysfakcjonujący sposób wyjaśnione. Jestem także pod wrażeniem sposobu prowadzenia konferencji przez pana Marcina Marzętę. Bycie tu łączy w sobie przyjemne z pożytecznym - spotkanie z ciekawymi ludźmi przynosi korzyści natury dydaktycznej. 

- Rozumiem, że motywem uczestnictwa w tego rodzaju konferencji jest chęć ciągłego dokształcania się , bo po zakończeniu otrzymacie Państwo certyfikaty. 

Mirosława Podgórska 

-Certyfikat nie był głównym argumentem, który przekonał mnie do uczestnictwa w tym spotkaniu. Bardzo mnie interesują tego typu wydarzenia. Bardzo mi zależało, żeby tutaj być, tym bardziej, że jak już wspomniał mąż zaplecze techniczne było argumentem, który przemawiał za uczestnictwem. Certyfikat w moim przypadku jest więc tylko miłym uwieńczeniem spotkania. 

- Lektorom, nauczycielom języków obcych zadaję często pytanie czy istnieje "złoty środek" na naukę języka obcego?

Mirosława Podgórska 

- Może właśnie odpowiedzią jest to, co dziś usłyszeliśmy. Sama książka i praca tylko i wyłącznie z nią, nie wydaje się zbyt interesująca dla uczniów. Natomiast kombinacja różnych metod, tj. internetu, czy w ogóle komputera w połączeniu z podręcznikiem i kasetą to bardzo dobry sposób zachęty i motywacji. 

- Czyli "złotego środka" nie ma?

Marek Podgórski 

- Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy nauka języka wiąże się z przyjemnością. Jeżeli ktoś uczy się języka mając z tego frajdę, każdy sposób nauki przyniesie mu korzyści. Natomiast jeśli wśród studentów, bądź uczniów brak jest zainteresowania językiem, nauczyciel musi znaleźć sposób, by wiedzę "przemycić" nawet wbrew ich woli, by zajęcia przyniosły choćby najmniejsze korzyści. W dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi spędza niezliczoną liczbę godzin przy komputerze buszując po internecie. Świadomy nauczyciel może wykorzystać ten czas, by skłonić studenta do nauki języka właśnie w ten sposób. 

Konferencja otworzyłą wielu nauczycielom oczy i nauczyła jak nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, jak uaktualniać swoje metody nauczania, jak dotrzeć z wiedzą do tych bardziej opornych. 

Z uczestnikami konferencji rozmawiała Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.