ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Jednym zdaniem

Studenci Jarosław Bielak i Tomasz Czuba w połowie kwietnia br. będą uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji kół naukowych "Sytuacja gospodarcza Polski - analiza ekonomiczno - statystyczna". Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Koło Naukowe Nowoczesnej Ekonomii "Ekspert" działającej przy Instytucie Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. "Mikroekonometryczna analiza efektywności programów przekwalifikowania bezrobotnych. Przykład miasta i powiatu zamojskiego", "Ekonometryczne modelowanie przestrzennego zróżnicowania produktu krajowego brutto w Polsce" to tematy referatów, które nasi studenci przedstawią na konferencji. Opiekunem naukowym referentów jest prorektor dr Mieczysław Kowerski. 

"Rozwój gospodarki i jej wpływ na środowisko w regionie zamojskim" to tytuł pracy, którą studenci koła ekonomistów Maja Skwara, Anna Strzelec oraz Sebastian Litwin przygotowują na seminarium "ENERGIA - EKOLOGIA - ETYKA", które odbędzie się 
10 - 11 maja w Krakowie. Organizatorem spotkania jest Akademia Górniczo - Hutnicza. Opiekunem naukowym referentów jest prodziekan dr Andrzej Pakuła. 

Z racji uzyskania tytułu naukowego profesora przez naszego pracownika społeczność akademicka WSZiA składa panu Zbigniewowi Długoszowi serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.