ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁCo zrobić, aby uczelnia zdobywała coraz większą renomę a absolwenci pracę zgodną z ich wykształceniem? 
Na pewno jedna z odpowiedzi na tak postawiony problem powinna brzmieć - badać rynek pracy oraz szybko i sprawnie reagować na jego potrzeby. Zrobiliśmy pierwszy, ale duży krok w tym kierunku. 
Po badaniach rynku przeprowadzonych przez Biuro Karier i Certyfikacji władze uczelni podjęły decyzję o modyfikacji naszej oferty kształcenia, pojawiły się nowe. atrakcyjne specjalności, które dają nowe możliwości zatrudnienia czy tworzenia samodzielnie nowych miejsc pracy... >>

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.