ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Nasi studenci w Gandawie

Dzięki temu, że w WSZiA od początku tego roku akademickiego został wdrożony system ECTS (europejski system punktów transferowych) nasi studenci bez żadnego problemu mogą wyjeżdżać na studia za granicę. W poprzednich numerach gazety informowaliśmy o zawieraniu kolejnych umów z zagranicznymi uczelniami. Teraz zaczynają się pojawiać wymierne efekty tych ustaleń. 

Pod koniec lutego pięcioro studentów informatyki wyjechało do Gandawy w Belgii. Tam, w partnerskiej uczelni Arteveldehogeschool, studiują Communication Skills, Management Game, Marketing Communication, Case Studies, New Media, Information & Communication Technology oraz język angielski. Celowo nie zostały przetłumaczone nazwy tych przedmiotów. Po przyjeździe do Polski te właśnie przedmioty zostaną im zaliczone w ramach studiów. Pobyt będzie trwał 3 miesiące. 

Do Belgii pojechali studenci: Agata Kula, Marcin Huk, Radosław Giz, Joanna Bańka i Grzegorz Swacha. W następnym numerze opublikujemy relacje z ich pobytu. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.