ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  
III edycja Festiwalu Piosenki Studenckiej

FAMA czeka

Już po raz trzeci Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji organizuje, wspólnie z Klubem Jazzowym im. Mieczysława Kosza, Festiwal Piosenki Studenckiej. 

Eliminacje odbędą się 4 kwietnia br. w "Koszu". Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszyscy, którzy chcą i potrafią śpiewać. Ważne, by byli to studenci. Zgłoszenia należy składać w terminie do końca marca br. - telefonicznie, pod nr. (084) 638 26 30 lub osobiście, w dziale marketingu WSZiA (ul. Akademicka 4, pok. nr 5). Należy podać nazwiska autorów tekstu i muzyki wykonywanych utworów (należy przygotować dwie piosenki), liczbę osób, które wystąpią oraz wymagania techniczne (np. rodzaj nagłośnienia).

Dla najlepszego wykonawcy, podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu, główną nagrodą jest dwutygodniowy pobyt na warsztatach artystycznych FAMA w Świnoujściu. Poza tym laureat będzie miał również możliwość wyjazdu na Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. Dla pozostałych, wyróżnionych w konkursie osób, przewidziane są nagrody rzeczowe.

Wszyscy wyróżnieni wystąpią podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 5 kwietnia br. w "Koszu". Gwiazdą festiwalu będzie kabaret "Szum". 

W ubiegłym roku laureatem festiwalu został Jakub Celewicz, student informatyki i ekonometrii w WSZiA, a podczas I edycji festiwalu FAMĘ wyśpiewała Katarzyna Wysocka z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu.

Katarzyna Kimak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.