ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁDo nich należy przyszłość w Unii Europejskiej.

  
Ferie z Unią Europejską

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Centrum Badawczo- Szkoleniowym Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Administracji w Zamościu w ramach swojego głównego zadania - krzewienia wiedzy na temat Unii Europejskiej i procesu integracji Polski z UE - zorganizowało 4 lutego 2002 roku dwie prelekcje dotyczące problematyki europejskiej.

Uczestnikami wykładów była młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Spotkania były elementem programu Ferie 2002 organizowanego przez MDK. 

Istotnym punktem każdego z tych spotkań była projekcja filmu prezentującego kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unia Europejską oraz charakterystykę poszczególnych państw członkowskich UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmował między innymi takie zagadnienia jak: geneza powstania Unii Europejskiej, ojcowie, symbole i instytucje UE oraz wprowadzenie Euro. Podczas spotkań młodzież uczestniczyła w konkursach przygotowanych przez prowadzących. 

Wykłady odbywały się w Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4 
w Zamościu. Dyrekcja MDK oraz RCIE zadeklarowały chęć dalszej współpracy w zakresie promocji problematyki integracji Polski z Unią Europejską. Wykładowcami podczas prelekcji byli Agnieszka Pacyk i Adolf Wituch, pracownicy RCIE. 

AW


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.