ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Kolejny stypendysta w Niemczech

Basia studiuje grafikę

W połowie lutego ze stypendium w Schwäbisch Hall wrócił Czarek Szymański, student informatyki. Na jego miejsce pojechała, tym razem stypendystka, Barbara Działa, również studentka informatyki i ekonometrii.

Na podstawie umowy z Wyższą Szkołą Zawodową w Schwäbisch Hall nasi studenci mają możliwość kontynuowania nauki w Niemczech. Basia, w ramach stypendium fundowanego przez nadburmistrza tego miasta, studiuje obecnie grafikę komputerową. 

Techniki multimedialne, zarządzanie projektami, grafika komputerowa i informatyka to przedmioty które, jak nas poinformował prorektor dr Mieczysław Kowerski, uczy się nasza studentka. 

Kontynuowanie nauki przez studentów WSZiA za granicą jest możliwe dzięki funkcjonującemu w naszej szkole systemowi ECTS. Europejski System Punktów Transferowych umożliwia zaliczanie egzaminów zdanych w uczelniach partnerskich. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.