ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

III edycja barometru

W ramach projektu "Barometr koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego", realizowanego przez WSZiA w Zamościu, przeprowadzono po raz trzeci badania ankietowe.

Badanie to przeprowadzało 34 ankieterów. W III edycji barometru najwięcej ankiet przeprowadzili studenci: Małgorzata Wiśniewska, Marcin Mróz, Maja Skwara i Tomasz Korzeniewski. Zwycięzcom gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnej edycji badań ankietowych serdecznie zapraszamy do Biura Karier i Certyfikacji WSZiA w Zamościu. 

Danuta Błahuta


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.