II edycja konkursu
"Zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym"

Wirtualni menedżerowie

Autor: Małgorzata Bzówka

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z Włodawy zdobyli pierwszą nagrodę w I edycji konkursu "Zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym". Konkurs ten zorganizowała dla szkół średnich Katedra Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Najlepsi wirtualni menedżerowie z Włodawy otrzymali w nagrodę komputer multimedialny. 20 grudnia br. upływa termin zgłoszeń do II edycji. Patronat medialny nad konkursem objął dziennik ekonomiczny "PULS BIZNESU". 
W rozgrywkach I edycji uczestniczyły reprezentacje pięciu szkół średnich z regionu lubelskiego. W ostatecznych eliminacjach, miejsce drugie zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Hrubieszowa, trzecie miejsce - z Zespołu Szkół Elektrycznych w Zamościu. 
Konkurs ma na celu popularyzację zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji. Uczestnicy rywalizacji zarządzali własną wirtualną firmą produkcyjną konkurującą na wspólnym rynku z przedsiębiorstwami utworzonymi przez innych uczestników rozgrywki. Konkurs może stanowić doskonałe narzędzie przygotowujące szkoły średnie do wprowadzenia programu nauczania przedmiotu "przedsiębiorczość", obowiązującego od roku szkolnego 2002/2003. 
Konkurs "Zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym" jest również przykładem na to w jaki sposób w WSZiA jest realizowany system kształcenia. Uczelnia kładzie nacisk na naukę języków obcych i zastosowanie informatyki w praktyce gospodarczej. Udział w tym konkursie umożliwił uczestnikom doskonalenie tych umiejętności. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.