Stypendia socjalne
800 zł - nowy próg

Autor: MS

W roku akademickim 2000/2001 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji po raz pierwszy otrzymała dotację przeznaczoną na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych.
W semestrze letnim przyznano stypendium 73 osobom. Dochód, który uprawniał do otrzymania pomocy Komisja Stypendialna ustaliła na 550 zł brutto miesięcznie na członka rodziny studenta. Studenci otrzymali stypendia w kwotach 100 i 130 zł miesięcznie.
W semestrze zimowym na posiedzeniu Komisji Stypendialnej przyznano 88 stypendiów, z tego 44 po 180 zł oraz 44 stypendia po 150 zł. Próg uprawniający do otrzymania stypendium ustalono na 600 zł na osobę.
Obecnie Komisja podjęła decyzję o podniesieniu progu do 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Decyzja o ilości oraz kwotach przyznanych stypendiów zostanie podjęta w połowie grudnia na posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
MS


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.