Krzysztof Zanussi od lat patronuje temu przedsięwzięciu.

 Arcybiskup Abel opowiadał o duchowości ikony.

 

 

 Wszystkie wykłady gromadziły rzesze zainteresowanych.


"Spotkania w drodze do jednego Ojca"

Autor: Janusz Różycki

Już po raz drugi Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji była organizatorem Zamojskich Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm", wraz z kinem "Stylowy" oraz parafią p.w. św. Antoniego w Dyniskach. 
Ale chyba po raz pierwszy program tej imprezy był tak bardzo zróżnicowany. Od 8 do 18 listopada odbyły się projekcje filmowe, wykłady, spotkania z twórcami filmów, koncerty, wystawa ikon oraz warsztaty filmowe. Tradycyjnie już zamojskie spotkania wieńczyło nabożeństwo ekumeniczne. 
W ubiegłym roku uczestniczyłem prawie we wszystkich imprezach organizowanych w ramach Sacrofilmu, z urzędu, jako współorganizator. Przekonałem się, że pomimo nawału pracy warto, a nawet trzeba, oderwać się od codziennych zajęć. 
W tegorocznym Sacrofilmie uczestniczyłem już w większym stopniu z przekonania aniżeli z urzędu.
Z satysfakcją stwierdzam, iż rośnie grono stałych bywalców, którzy uczestniczą we wszystkich punktach programu. Na wykładach robią notatki, zadają pytania a przed obejrzeniem filmu, starają się do odbioru przygotować, szukając informacji o filmie i jego twórcach. Cieszyć może również większy, niż w ubiegłych latach, udział ludzi młodych - najwięcej spośród uczniów szkół średnich.
Wykłady odbywające się w Collegium Novum każdorazowo gromadziły pełną aulę - ponad 120 osób. W przypadku wykładu Krzysztofa Zanussiego słuchacze wypełnili po brzegi dwie sale wykładowe. I w jednej z nich mogli brać udział w wykładzie dzięki teletransmisji. 
Krzysztof Zanussi mówił o różnych obliczach religijności. Z licznych podróży po całym świecie przywoływał przykłady szlachetnych postaw inspirowanych innym systemem wartości aniżeli chrześcijańskie. Chyba poruszył niejedno sumienie u tych, którzy mieli o sobie jak najlepsze mniemanie. 
Ksiądz biskup Mariusz Leszczyński przedstawił fragmenty historii z czasów pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie naszej obecnej diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Zadawane pytania po wykładzie świadczyły o dużym zainteresowaniu muzeum diecezjalnym oraz dziełom sztuki sakralnej. 
Arcybiskup prawosławny Abel przybliżył duchowość ikony i szczególną rolę w Kościele prawosławnym tego specjalnego dzieła artysty malarza, które ma wymiar mistyczny. 
Imam Mahmud Taha Żuk przyczynił się do zrewidowania wyobrażeń o islamie kreowanych wydarzeniami w świecie i jednostronnym przedstawianiu religii w mediach sprowadzającym się do dżihadu i intifady jako terminów stanowiących klucz do zrozumienia islamu. 
Judaizm zaprezentowała Agnieszka Ziątek z Warszawskiej Gminy Wyznaniowej. Przedstawiła istotę religii, a że jest to temat bardzo rozległy i złożony mamy nadzieję, że przekonana do Sacrofilmu p. Agnieszka zatroszczy się o rozwinięcie tematu w przyszłym roku. A może wzbogaci program nowymi, ciekawymi propozycjami? 
Istotę Sacrofilmu najlepiej oddaje jego hasło: "Spotkania w drodze do jednego Ojca". Chcemy kształtować postawy tolerancji religijnej, wzajemnego poszanowania oraz budzić możliwość estetyczną. W ten sposób Zamość, którego założyciel uczynił miastem wielu kultur i religii, nawiązuje do wizji miasta sprzed czterech wieków. Sacrofilm przybliża kulturę prawosławia, islamu oraz judaizmu. Społeczności tych religii wraz z katolikami przez wieki żyły zgodnie i w harmonii. Teraz warto się lepiej poznać a także ubogacić mądrością każdej z tych religii. 
Sacrofilm stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym w Zamościu. Dostrzegany jest przez autorytety spoza naszego miasta, o czym świadczyć może nominacja do prestiżowej nagrody "TOTUS" przyznawanej przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Krzysztof Zanussi pomimo ogromu zajęć znajduje corocznie czas na udział w Sacrofilmie. Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk z Instytutu Kultury Uniwersytetu Warszawskiego uczestnicząc kolejny raz w tym przedsięwzięciu prowadził, cieszące się wielkim zainteresowaniem, warsztaty filmowe. Młodzież, która uczestniczyła w warsztatach otrzymała stosowne certyfikaty. 
Dzięki temu, że Sacrofilm realizowany jest już od siedmiu lat, Zamość staje się ośrodkiem edukacji z zakresu, szeroko pojętej, sztuki filmowej.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.