PASTORAŁKA WSZiA 2001

Autor: Władysław Ćwik

Przybieżeli do Zamościa turyści,
Podziwiają ten renesans ...aliści
Zaskoczeni zgoła
Patrzą: Wyższa Szkoła
Hetmański sen ziści! 

Zarządzanie i administracyja
W owej Szkole się wspaniale rozwija
A informatyka - 
Dech w piersi zatyka
I eko-nomija!

Rektor Ryszard o zachętach pamięta, 
W dydaktyczny bój śle swoje orlęta,
Wraz z kanclerzem Janem -
Istnym Sobiepanem

Nauka rzecz święta!

W Elektrowni, gdzie prychała turbina
Kuźnia wiedzy właśnie krzepnąć zaczyna,
Nowy gmach też rośnie
Piękniejąc radośnie...

To istna lawina!

Spoglądając co tu u nas się święci
Konkurenci, chwaląc (ą) nas jak najęci
Mówią: Nie do wiary...
A u nas...koszary...
I nie są kontenci...


Hej, Rektorze, nasz Ty Szefie dostojny,
Oby los nam, wbrew trudnościom, był hojny!
niech Dzieciątko Boże
Szkołę nam wspomoże,
Da roczek spokojny!


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.