Nowoczesne metody kształcenia
Nauczanie języków programowania

Autor: Zbigniew Omiotek

Rynek pracy stawia dziś przed absolwentami kierunków informatycznych wymaganie dotyczące znajomości m.in. nowoczesnych narzędzi programistycznych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, spełniając te oczekiwania, realizuje nauczanie najpopularniejszych obecnie języków programowania, jakimi są C++ i Delphi.
Realizując sprawdzone wzorce i standardy, uczelnia jest jednocześnie otwarta na nowe trendy w sferze nauki i dydaktyki, które szybko wdraża do swojej działalności.
W dobie ekspansji Internetu w coraz szerszy obszar działalności człowieka, szczególnie istotna staje się interaktywność podczas korzystania z zasobów sieci. Taką możliwość daje m. in. nowoczesny język programowania, którym jest Java. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz coraz liczniejszej rzeszy użytkowników Internetu, nasza uczelnia, w ślad za wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą, wdraża do procesu dydaktycznego nauczanie języka Java.
Java jest niezależnym od platformy systemowej, zorientowanym obiektowo środowiskiem tworzenia aplikacji, odpowiednio dostosowanym do Internetu. Jest to niewątpliwie najbardziej rozwijający się obecnie język programowania, który według opinii specjalistów, stanie się wkrótce powszechnym językiem programowania, nauczanym nie tylko w uczelniach akademickich, ale również w szkołach średnich. W krajach wysoko rozwiniętych, a zwłaszcza w USA, Java wyparła już C i Pascala, pozostawiając C++ tylko wyspecjalizowaną dziedzinę oprogramowania systemowego. We wszystkich wiodących uniwersytetach przestawiono na Javę nie tylko naukę programowania, ale i wiele przedmiotów wyspecjalizowanych, w tym bazy danych, grafikę, multimedia i struktury danych. 
Uczelnia wprowadzając nauczanie tego języka do programu studiów, daje do ręki swoim absolwentom poważny atut, bardzo ceniony na współczesnym rynku pracy.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.