Nowoczesne metody kształcenia
Katedra Nauk Prawnych

Autor: Zbigniew Żywko

LEX jest programem stosowanym podczas dydaktyki w ramach przedmiotów administracyjno - prawnych. Składa się z dwóch modułów: pierwszego "Lex" zawierającego bazę aktów prawnych i drugiego "Temida" zawierającego bazę orzeczeń sądów polskich, bibliografię prawniczą oraz wybrane fragmenty z najnowszego piśmiennictwa prawniczego.
Moduł "Lex" zawiera wszystkie akty prawne obecnie obowiązujące, jak również te które obowiązywały w przeszłości a zostały opublikowane po 1918 roku. Każdy akt prawny opatrzony jest dokładną metryką pozwalającą śledzić zmiany w jego treści od momentu opublikowania. Ponadto zawiera powiązane z konkretnym artykułem ustawy, odesłanie do orzeczeń sądów polskich i fragmentów z artykułów prawniczych. Pozwala to na natychmiastowe uzyskanie informacji jak powyższy artykuł jest rozumiany i interpretowany. 
Ponadto program "Lex" ma połączenie z internetem, co pozwala na bezpośrednie skomunikowanie się z witryną producenta programu i uzyskanie najaktualniejszych informacji o stanie prawnym. Program umożliwia bezpośredni dostęp do internetowej bazy aktów prawnych aktualizowanych codziennie.
Istotnym elementem bazy "Lex" jest zbiór wzorów pism. Zbiór ten zawiera wzory m.in.: umów, podań, pism kierowanych do różnych instytucji, urzędów i sądów. Pozwala to na samodzielne przygotowanie pisma w takiej formie, która jest wymagana przez prawo.
Moduł "Temida" zawiera bazę orzeczeń sądów polskich łącznie z pełnym ich tekstem. Ponadto zawiera pełny wykaz bibliografii prawniczej z lat 90. Do ogromnej części tych publikacji dołączone są ich fragmenty pozwalające uzyskać informacje na jaki temat konkretnie autor pisał i jakie są jego podstawowe poglądy w konkretnej sprawie. Pozwala to również na zaoszczędzenie dużej ilości czasu i szybkiego uzyskania potrzebnych informacji.
Program "Lex" jest obecnie wykorzystywany na zajęciach z różnych przedmiotów na kierunku administracja i ekonomia. Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych, co pozwala studentowi poznanie programu, sposobów szybkiego i efektywnego wyszukiwania informacji. Typowy przebieg zajęć składa się z przedstawienia tematu bieżących zajęć. Następnie wskazania podstawowych zasad konkretnej instytucji prawnej i wskazanie przepisów prawnych ją regulujących. Na podstawie tych informacji, z wykorzystaniem "Lexa", zadaniem studenta jest przygotowanie rozwiązania określonego problem, stanu faktycznego i przygotowanie ewentualnie odpowiednich pism potrzebnych w konkretnym przypadku. 
Ten sposób prowadzenia zajęć pozwala na: poznanie obsługi programu "Lex", uczy samodzielnego rozwiązywania określonych sytuacji prawnych, pozwala na nauczenie się prawidłowego przygotowanie pism, umów, pozwów do sądu, wniosków i innych.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.