Wizyta w Goethe-Institut
Fenomen języka niemieckiego

Autor: Sabina Barczyk

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, którzy uczą się języka niemieckiego zwiedzili 6 listopada br. multimedialną wystawę dydaktyczno-pedagogiczną „Herzliche Grüße". Wystawa to zorganizowana została przy współpracy Goethe-lnstitut IN Warschau a zaprezentowana w Bibliotece Narodowej.
W odróżnieniu od tradycyjnych wystaw statycznych, gdzie kontakt zwiedzających z eksponatem utrudnia z reguły gablota, przestrzeń została tu tak zorganizowana, aby umożliwić interaktywny odbiór ekspozycji. Wystawa „Herzliche Grüße" reprezentuje zjawiska językowe w sposób bardzo złożony. Tworzą ją materiały, które pozwalają przetrwać w pamięci jej adresatów -uczniów i nauczycieli - nieco dłużej niż trwać będzie sama wystawa. Szczególnie interesujące jest tu kompleksowe podejście do zjawisk językowych, tj.:

  • podejście komunikatywne (Kommunikationskompetenz), gdzie język postrzegany jest jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej

  • elementy interkulturalne (interkulturelle Landeskunde), odzwierciedlające normy znaczeniowe i mentalne tradycje oraz historię języków rodziny indogermańskiej

  • świadome podejście do fenomenu języka (Sprachbewusstsein / Language Awareness), a więc czynne kształtowanie i zastosowanie umiejętności intelektualnych w procesie uczenia się języka obcego.


Studenci mieli możliwość zapoznania się z poszczególnymi subsystema-mi językowymi takimi jak gramatyka, słowotwórstwo, semantyka oraz możliwość konfrontacji z rzeczywistością krajów niemieckojęzycznych, ich kulturą i historią. Dzięki wykorzystaniu metod multimedialych (filmy, fragmenty, muzyki, klipy, gry komputerowe, słuchowisko) zwiedzający mogli w sposób aktywny dotrzeć do przedstawionych na wystawie informacji, odkryć interesujące ich aspekty wiedzy o kulturze i języku niemieckim.
Dodatkową atrakcją wystawy był quiz, na którego pytania - tylko bystry i dokładny obserwator mógł udzielić poprawnych odpowiedzi.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.