Dziecko też człowiek

„Prawa człowieka we współczesnym świecie oraz ich ochrona z uwzględnieniem systemu europejskiego" to tytuł konferencji, którą zorganizowało Studenckie Koło Administratywistów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W dwudniowych obradach 13 i 14 grudnia uczestniczyli również studenci UMCS z Lublina. „Prawa dziecka a konwencja o prawach dziecka" Małgorzaty Kukiełki (WSZiA) „Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych i w karcie praw podstawowych UE", Sylwii Kamińskiej (UMCS), „Prawa człowieka lll generacji " Łukasza Kniazia (WSZiA), „Europejska konwencja o zapobieganiu torturom" Moniki Smyk (WSZiA) to niektóre tytuły prac studentów zaprezentowane podczas spotkania.
- Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma ogromne tradycje. Tego typu przedsięwzięcie umożliwi nam podpatrzenie ich doświadczeń - pod wrażeniem wspólnych obrad był Andrzej Osuch z koła administratywistów naszej uczelni.

Od redakcji!
W przyszłym numerze znajdziecie Państwo relację z konferencji. Najciekawsze referaty zostaną opublikowane.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.