Nowoczesne metody kształcenia
Certyfikat nowego stulecia

Autor: Jarosław Sachajko

28 osób odebrało 2 grudnia 2001 r. dyplomy ukończenia czwartego semestru Sieciowej Akademii Cisco. Szkolenie to oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. 
Umiejętności zdobyte podczas szkolenia otwierają możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania odzwierciedla bieżące trendy w rozwoju technologii sieciowych. 
Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć szkoleniowych odbywają się liczne ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane, na dokładnie takim samym sprzęcie, jaki tworzy ponad 80 proc. infrastruktury sieci Internet na świecie. 
Program Cisco Networking Academy realizowany jest od 1997 r., w Polsce - od 2000 r. Nasza uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju przystąpiła do tego programu pod patronatem Regionalnej Akademii Cisco działającej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Program CNAP jest niekomercyjnym programem edukacji w zakresie technologii sieciowych. Jego cena dostosowana do zasobności kieszeni studentów (290 zł) jest kilkakrotnie niższa niż w innych ośrodkach. 
Obecnie w całym programie szkoleniowym biorą udział 72 osoby rekrutujące się spośród studentów i absolwentów naszej oraz innych uczelni. Tak liczny udział w szkoleniach nie jest spowodowany jedynie bardzo atrakcyjną ceną. Ostatnie lata przyniosły nie mający sobie równego postęp w zakresie telekomunikacji. Następuje zacieranie różnic pomiędzy informatyką a klasyczną telekomunikacją, a także pomiędzy Internetem a innymi mediami. Studenci wiedzą, iż dzisiaj nie wystarczy skończyć studia, należy posiąść jeszcze umiejętności pozwalające zdobyć honorowane na całym świecie certyfikaty, a takim jest wydawany przez firmę Cisco CCNA.
Raport Computer World za 1999 rok pozycjonuje Cisco na dwunastym miejscu wśród zagranicznych firm informatycznych w Polsce. W raporcie Teleinfo firma została uznana za czternastą firmę telekomunikacyjną. Raport IDC za 1999 rok wskazuje na Cisco jako lidera polskiego rynku sieci komputerowych, oceniając jej udział w dostawach routerów (sieci rozległe) na 96 proc., w dostawach przełączników (nowoczesne, przełączane sieci lokalne i kampusowe) na 44 proc., a w dostawach serwerów dostępowych (operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług internetowych) na 88 proc. We wszystkich przypadkach Cisco jest oceniane jako największy dostawca na rynku. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.