Centrum Badawczo-Szkoleniowe
Przedstawicielstwo w Lublinie

Autor: Jerzy Pomorski

W związku z rozszerzeniem działalności Centrum Badawczo - Szkoleniowe WSZiA otworzyło swoje przedstawicielstwo w Lublinie. Ten ośrodek ułatwi lubelskim studentom kontakt z naszą uczelnią. 
CBS od trzech lat realizuje misję działań na rzecz uczelni, prowadząc prace o charakterze szkoleniowo - badawczym i komercyjnym. Rozwija również działalność na rzecz regionu poprzez organizowanie szkoleń z prawa Unii Europejskiej. 
Od kwietnia 2001 roku w Lublinie uruchomiono Przedstawicielstwo CBS. Biuro znajduje się przy ulicy Grottgera 9. Pierwszoplanowym zadaniem tej placówki jest prowadzenie na terenie Lublina i województwa rekrutacji na studia licencjackie i podyplomowe. . 
Filia lubelska ułatwi studiowanie na studiach podyplomowych osobom z terenu Lublina, Białej Podlaskiej, Kraśnika i Ryk, bowiem w przypadku zgłoszenia się na dany kierunek odpowiedniej ilości studentów z tych miast, zajęcia będą odbywały się waśnie w tych miejscowościach. Przedstawicielstwo lubelskie prowadzić będzie również kursy specjalistyczne, szczególnie dla pracowników samorządów i biznesu z zakresu problematyki unijnej. 
Obecność CBS w Lublinie to również szansa na pełniejsze poznanie potrzeb szkoleniowych w regionie, możliwość częstszych kontaktów z władzami województwa, samorządami powiatów i gmin (z północnej części regionu), co z pewnością zaowocuje nowymi przedsięwzięciami dydaktyczno - szkoleniowymi dla naszej uczelni. Celem działalności Centrum jest również integracja społeczna i gospodarcza młodego jeszcze województwa lubelskiego. 
mgr inż. Jerzy Pomorski.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.