Iwona Sokołowska zdobyła berło rektorskie za pracę o strategii rozwoju gminy Mircze.

V inauguacja roku akademickiego w Wyższej szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
Berło dla najlepszych absolwentów

Autor : Małgorzata Bzówka

Tradycyjnie już podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, które odbyło się 18 października, miniaturą berła rektorskiego nagrodzono najlepsze prace dyplomowe. 
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w zamojskiej Katedrze celebrowaną przez Ks. Bp. prof. dr hab. Jana Śrutwę. Tam studenci ofiarowali, jako dar ołtarza, kielich mszalny, ufundowany przez uczelnię. Po Mszy św. w barwnym pochodzie władze szkoły przeszły do Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza. 
- Wkraczamy w piąty rok istnienia. Jesteśmy największą, pod względem liczby studentów (3450 przyp. autora), niepaństwową uczelnią w regionie lubelskim - mówił podczas uroczystości rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski. 
Rektor wręczył nagrody i wyróżnienia dla kadry dydaktycznej oraz starostów (poszczególnych lat studiów). Po raz kolejny wręczono studentom WSZiA certyfikaty Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, potwierdzające uzyskanie stypendiów naukowych. Najważniejszą nagrodą jednak tego dnia była miniatura berła rektorskiego, która wręczana jest absolwentom za najlepsze prace dyplomowe. Berła przyznaje Społeczna Rada Senatu WSZiA. W tym roku otrzymali je: Tomasz Jagi i Radosław Szafranek (w zakresie nauk informatycznych) za "Studencki Portal internetowy www.4student.pl". Promotorem pracy był prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, recenzentem dr Andrzej Bobyk. W zakresie nauk ekonomicznych za najlepszą pracę dyplomową uznano - "Działalność kredytowa oddziału Wschodniego banku Cukrownictwa w Zamościu w latach 1996 - 2000. Jej uwarunkowania, rozmiary i skutki" - autorstwa Agnieszki Płatek. Promotorem pracy był prof. dr hab. Józef Marek Grabowiecki, recenzentem dr Andrzej Pakuła. W zakresie nauk prawnych Społeczna Rada Senatu wyróżniła pracę Mieczysława Obszańskiego "Ustawa o odpadach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską". Kierownik Katedry Nauk Prawnych prof. dr hab. Leszek Leszczyński był promotorem pracy, recenzentem - dr Wojciech Dziedziak. Dwie prace dyplomowe zyskały uznanie w kategorii problematyki regionalnej: Arkadiusza Łepika "Realizacja projektu starówki zamojskiej w rzucie aksonometrycznym" i "Strategia rozwoju gminy Mircze" Andrzeja Kochana i Iwony Sokołowskiej. Promotorem pierwszej pracy był wymieniany już prof. dr hab. Wiesława A. Kamiński, recenzentem - dr Andrzej Bobyk. Pracę o strategii recenzował dr Mieczysław Kowerski, promotorami jej byli dr inż. Jan Andreasik i mgr inż. Bogdan Kawałko. 
Przy tej okazji na temat wdrażania opracowanej strategii rozwoju gminy kilka słów powiedział wójt Mircza - Jan Dworniczak
- Strategia została przyjęta do realizacji uchwałą rady gminy. Praca studentów oprócz bardzo rzetelnej analizy gospodarczo - społecznej zawiera również gotowe rozwiązania i pomysły na wdrażanie nowych przedsięwzięć - mówił wójt Dworniczak podczas inauguracji. 
Niezapomnianym momentem była immatrykulacja przedstawicieli studentów I roku. Brać studencką reprezentowali: Łukasz Belczarz (informatyka i ekonometria, tryb dzienny), Barbara Gliwska (fizjoterapia, tryb zaoczny), Justyna Iwaniec (administracja, tryb dzienny), Piotr Jagiełło (informatyka i ekonometria, tryb dzienny), Emilia Krawczyk (administracja, tryb dzienny), Andrzej Kusiak (ekonomia, tryb dzienny), Katarzyna Świtek (ekonomia, tryb dzienny), Tomasz Tębikowski (informatyka i ekonometria, tryb dzienny), Michał Zalewa (informatyka i ekonometria, tryb dzienny). Indeksy nowo pasowanym studentom wręczył dziekan prof. Zbigniew Mitura. 
Wykład inauguracyjny, symbolicznie pierwszy, w tym roku akademickim, wygłosił prof. dr hab. Leszek Leszczyński, kierownik Katedry Nauk Prawnych WSZiA. Tradycyjnie już wykład ukazał się drukiem. Inauguracji towarzyszyły również inne wydawnictwa: 11. numer "Naszego Forum", "Zamojskie Studia i Materiały" nr 2/2001 oraz oferta wydawnicza naszej uczelni. Oprawą uroczystości były również wystawy dotyczące patrona Collegium Novum prof. Pawła Sulmickiego oraz ekspozycje książkowe przygotowane przez uczelnianą bibliotekę. Podczas uroczystości śpiewał zespół uczelniany "Signum Spei". 
Uczelnia gościła znakomitych gości m.in.: Ks. Bp prof. dr hab. Jana Śrutwę, wicewojewodę Tomasza Flisa, prezydenta Zamościa Marka Grzelaczyka, wicestarostę Adama Bąka, Marcina Zamoyskiego, reprezentantów uczelni wyższych z regionu: prorektora UMCS prof. Elżbietę Skrzypek, rektora Puławskiej Szkoły Wyższej prof. Grzegorza Janusza, rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej prof. Karola Kukułę, prof. Waldemara Martyna, dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.