Biuro Karier i Certyfikacji
II edycja barometru

Autor: Danuta Błahuta

W ramach projektu "Barometr koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego", realizowanego przez WSZiA w Zamościu, zostało przeprowadzone (1- 14 października br.) po raz drugi badanie ankietowe. 
W ankiecie uczestniczyło 501 respondentów indywidualnych (gospodarstwa domowe) i 449 przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, budownictwo i handel. Badanie to prowadziło, w III kwartale bieżącego roku 31 ankieterów, którzy są naszymi studentami. 
Dla ankieterów, którzy biorą udział w realizacji projektu, władze uczelni przygotowały różnego rodzaju nagrody, w tym m.in. zwolnienie z tygodnia obowiązkowych praktyk dyplomowych (za pracę w kolejnych kwartałach przysługuje zwolnienie z kolejnych tygodni praktyk), zwolnienie z części opłat (20%) za certyfikaty, które studenci mogą uzyskać w WSZiA (MUCIA, CISCO, ECDL, językowe i inne). Kanclerz WSZiA ufundował również stypendia w wysokości 100, 50, 25 proc. opłaty miesięcznej czesnego dla najefektywniejszych ankieterów. 
W III kwartale br. najwięcej ankiet przeprowadziły następujące osoby: Jacek Boczkan, Marzena Witowska, Agnieszka Kaczan, Tomasz Korzeniewski i Andrzej Osuch.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.
Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w realizacji projektu "Barometr koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego" serdecznie zapraszamy do Biura Karier i Certyfikacji WSZiA w Zamościu.
Danuta Błahuta


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.