Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Computational Intelligence, Medicine and Biology

W kwietniu br. w wydawnictwie Springer ukazała się monografia "Computational Intelligence, Medicine and Biology: Selected Links" pod redakcją Krzysztofa Pancerza (Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu) oraz Eleny Zaitseva z Uniwersytetu w Zilinie na Słowacji. Monografia omawia interesujące zagadnienia dotyczące wybranych powiązań oraz możliwości zastosowań metod inteligencji obliczeniowej w problemach klasyfikacji i analizy danych, analizy niezawodności oraz modelowania systemów w takich obszarach jak medycyna, ochrona zdrowia, biomechanika i biologia. W międzynarodowym gronie autorów rozdziałów w monografii znaleźli się między innymi pracownicy naukowi oraz dydaktyczni naszej uczelni, Andrzej Burda, Zbigniew Omiotek oraz Krzysztof Pancerz prezentujący wyniki badań naukowych w obszarze wykorzystania narzędzi inteligencji obliczeniowej w medycynie i ochronie zdrowia. ​

Przeczytaj więcej »
 

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

29 maja 2015 roku odbędzie się XV Międzyuczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct”. Tematem przewodnim tej sesji będzie hasło „Obywatele - Gospodarka - Rozwój”.

Przeczytaj więcej »
 

Bezpłatne kursy dla fizjoterapeutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie organizuje w maju 2015 roku 4 bezpłatne kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu opieki geriatrycznej. Kursy organizowane są w Zamościu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu realizowanego przez CMKP „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Uczestnikom kursów refundowane są koszty przejazdów i noclegów. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie.

Przeczytaj więcej »
 

Efektywne wykorzystanie zeolitów

Właściwości zeolitów i efektywne wykorzystanie materiałów zawierających zeolity” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w hotelu „Akwarela” w Żółkwi na Ukrainie, międzynarodowa konferencja naukowa. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Przeczytaj więcej »
 

Wspieramy talenty

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu była partnerem oraz fundatorem nagród dla zwycięzców V Festiwalu Talentów Młodzieży - Zamość 2015 pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła", zorganizowanego przez Bursę Międzyszkolną nr 1 w Zamościu. Do udziału zaproszeni byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe z województwa lubelskiego, którzy prezentowali się w trzech kategoriach: muzyka i śpiew, małe formy sceniczne, taniec i inne sztuki. Grand Prix V Festiwalu Talentów Młodzieży otrzymała Grupa Musicalowa I Społecznego LO za wykonanie fragmentów widowiska „Jeszcze będziemy młodzi”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

Przeczytaj więcej »
 

Najnowszy
Barometr Regionalny

Najnowsze
monografie

Najnowszy Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Computational Intelligence, Medicine and Biology Zamojski Kwartalnik Kulturalny - 2015/1