Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Partnerska współpraca z ZUS

22 czerwca 2016 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Admini­stra­cji w Zamościu została podpisana umowa o współ­pracy pomiędzy naszą uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Spo­łecz­nych z siedzibą w Biłgoraju. W ten formalny sposób obie strony przy­stą­piły do realizacji projektu: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Projekt skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, a także do pracowników ZUS oraz pra­cowni­ków WSZiA.

Przeczytaj więcej »
 

Administracja europejska - praktyczna wiedza i umiejętności

Chcesz wiedzieć jak pozyskiwać środki z UE, jak projektować, wdrażać i realizować projekty unijne? Dzięki specjalności Administracja europejska będziesz przygotowany do pracy w instytucjach w Polsce i Unii Europejskiej. W trakcie studiów posiądziesz wiedzę o źródłach prawa polskiego i unijnego oraz o ich podstawowych instytucjach prawnych. Zapoznasz się również z problemami współpracy transgranicznej, w szczególności Polski i Ukrainy.

Przeczytaj więcej »
 

Dlaczego warto studiować informatykę?

Interesujesz się programowaniem, bezpieczeństwem teleinfor­matycznym lub grafiką komputerową? W przyszłości chcesz współtworzyć świat nowoczesnych technologii, pracować przy dronach, drukarkach 3D lub samochodach autonomicznych? Już dzisiaj w branżach związanych z informatyką brakuje wykwali­fikowanych pracowników, z tego wynikają także wysokie wyna­grodzenia specjalistów. Sprawdź z jakich jeszcze powodów warto zainteresować się studiami inżynierskimi na kierunku informatyka w naszej uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty 31 maja weszła w życie!

Jakie korzyści przynosi ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która właśnie weszła w życie? – pytamy dr n. o zdr. Martę Wolanin, fizjoterapeutę pracującą w Katedrze Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Zamojskiej Klinice Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, specjalizującą się w fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Przeczytaj więcej »
 

Trzy studentki WSZiA wśród najlepszych

W miniony wtorek, 24 maja w Lublinie, wręczone zostały Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego studentom osiągającym wybitne wyniki w nauce. Wyróżnionym nagrody wręczali Marszałek Sławomir Sosnowski oraz Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Wzorem lat ubiegłych, wśród wyróżnionych nie zabrakło studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W tym roku stypendia otrzymały 3 studentki naszej uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Absolwenci WSZiA bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało pierwsze wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Badania uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Z przyjemnością informujemy, że wartości wskaźników charakteryzujących absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji są najlepsze wśród absolwentów zamojskich uczelni, należą także do czołówki wśród absolwentów wszystkich uczelni z województwa lubelskiego.

Przeczytaj więcej »
 

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Zastanawiasz się nad wyborem ciekawego kierunku studiów, który w przyszłości zapewni Ci dobry start na rynku pracy? Może realizujesz się już zawodowo, ale chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej uczelni. W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki: administracja, fizjoterapia oraz informatyka. Na zainteresowanych czeka również wiele kierunków studiów podyplomowych, w tym realizowanych online w ramach programu "Akademia w chmurze".

Przeczytaj więcej »
 

Fotogaleria z graduacji

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Uroczystej Graduacji absolwentów kierunków fizjoterapia i budownictwo, która odbyła się w dniu 11 czerwca br. w budynku Collegium Novum naszej uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Wykłady o bankowości spółdzielczej i społecznej odpowiedzialności biznesu

Zasady funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego oraz społeczna odpowiedzialność biznesu to wybrane z zagadnień poruszanych podczas kolejnych wykładów otwartych z serii "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", które odbyły się dnia 5 czerwca 2016 r. w ramach realizacji programu współpracy naszej uczelni z firmami sektora bankowego.

Przeczytaj więcej »
 

Najnowszy
Barometr Regionalny

Najnowsze
Zamojskie Studia i Materiały

Najnowszy Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Zamojskie Studia i Materiały Zamojski Kwartalnik Kulturalny - 2015/2