Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Studium Języków Obcych

SJO Logo

Studium Języków Obcych WSZiA w Zamościu prowadzi lektorat języka angielskiego i niemieckiego na studiach dziennych i zaocznych dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Nauczanie języków obcych ukierunkowane jest na praktyczne opanowanie języka. Stosowanie najnowszych metod dydaktycznych oraz ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym z International Certificate Conference (ICC) oraz Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) pozwalają przygotować studentów do międzynarodowych egzaminów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Studium Języków Obcych jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc, upoważnionym do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego i niemieckiego.

Doskonalenie posługiwania się językiem przez studentów WSZiA jest możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowo języka specjalistycznego oraz form wspomagających, takich jak: stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych podczas zajęć językowych, indywidualne formy kształcenia oraz konkursy językowe.

Kontakt:

 • Studium Języków Obcych WSZiA w Zamościu
  ul. Sienkiewicza 22a pok. 104, 22-400 Zamość
  tel. +48 (84) 677 67 43
  e-mail: sjo@wszia.edu.pl

Międzynarodowe certyfikaty językowe

TELC

Co to jest telc?

telc (the european language certificates) - system między­naro­dowych egzaminów językowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uznawany i akredytowany w wielu krajach europejskich, również w Polsce. Egzamin telc sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Co gwarantuje certyfikat telc?

 • międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej i Urząd Służby Cywilnej w Polsce od poziomu B2 (wyższego średnio zaawansowanego)
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy
 • realną szansę na zdobycie lepszej pracy
 • możliwość zwolnienia z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego na niektórych uczelniach wyższych
 • większą szansę dostania się na studia doktoranckie i uzyskania stypendium programu SOCRATES/ERASMUS

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 - podstawowy do C1.

Z jakich części składa się egzamin telc?

Egzamin telc składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Co testują egzaminy telc?

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka. Struktura egzaminu na każdym poziomie jest identyczna dla wszystkich języków.

Jak można uzyskać certyfikat językowy telc?

Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając egzamin (należy uzyskać co najmniej 60% z części pisemnej i ustnej).

Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu?

Nie ma podręczników przygotowujących tylko do egzaminów telc. Można korzystać z przykładowych testów z kasetami i podręczników na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Kto ocenia egzamin telc?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?

Okres oczekiwania trwa to około 6 tygodni.

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

Czy można ponownie przystąpić do egzaminów?

Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny lub w przypadku nie zdania egzaminu.

Zobacz przykładowe egzaminy z języka:

Linki