Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Publikacje studentów

Efektem działalności naukowej studentów Katedry Pedagogiki są następujące publikacje:

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna "Etiologia alienacji społecznej" Zamość 18-19 maja 2006 r.
Zamojskie Sudia i Materiały 2006 Seria: "Pedagogika"

 1. Buczkowski W., 
  Znaczenie wybranych wzorów tatuowanych na ciele wśród osadzonych w zakładach Karnych
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VIII zeszyt 4 seria: Pedagogika, Zamość 2006.

 2. Chmiel P., Biskupska A., 
  "Drugie życie" w zakładzie karnym (na przykładzie Zakładu Karnego w Zamościu)
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VIII zeszyt 4 seria: Pedagogika, Zamość 2006.

 3. Dziuba S., 
  Rola sztuki w procesie resocjalizacji
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VIII zeszyt 4 seria: Pedagogika, Zamość 2006.

 4. Głowacz E., 
  Rola tatuaży w zakładzie karnym
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VIII zeszyt 4 seria: Pedagogika, Zamość 2006.

 5. Miśkiewicz K., 
  Młodzież w cyberprzestrzeni
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VIII zeszyt 4 seria: Pedagogika, Zamość 2006.

Zamojskie Sudia i Materiały 2005 Seria: "Pedagogika"

 1. Biskupska A., 
  "Wolontariat w Zakładzie Karnym"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 2. Buczkowski W., 
  "Wizja samodzielnego życia wychowanków domów dziecka"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 3. Dąbrowska A. M., 
  "Alkoholizm wśród ludzi młodych"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 4. Golonka K. E., 
  "Wolontariat - szans na samorozwój"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 5. Guldynowicz D., 
  "Powrót do przestępstwa po odbyciu kary pozbawienia wolności"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 6. Jabłkowska K., Techmańska A., Słapińska A., 
  "Prawa dziecka - ich świadomość, postrzeganie i respektowanie 
  przez dzieci, studentów i nauczycieli"

  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 7. Miłoń E., 
  "Oddziaływanie mass mediów na tworzenie się nowej osobowości "homo financiarus"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 8. Pakuła A., 
  "Rodzina jako czynnik kształtujący zachowania i postawy młodych ludzi"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 9. Pałczyńska M., 
  "Poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 10. Pikor B., 
  "Kodeks zachowań polskich kibiców piłki nożnej 
  (na przykładzie drużyny "Hetman Zamość"

  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 11. Rak R., 
  "Aktywność ludzi w wieku upragnionym"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 12. Sarzyńska E., 
  "Udział osób dorosłych w rozwiązywaniu konfliktów występujących 
  w dziecięcych grupach rówieśniczych"

  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

 13. Witek K. 
  "Pozytywne myślenie jako podstawa aktywności i integracji"
  Zamojskie Studia i Materiały Rok wydania VII zeszyt 1 seria: Pedagogika, Zamość 2005.

Prace Studenckich kół naukowych 2006

 1. Głowacz E., 
  "Tatuaż w Zakładzie Karnym"
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2006.

 2. Pałczyńska M., Głowacz E., Semczuk M., 
  "System wartości osadzonych w Zakładzie Karnym"
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2006.

 3. Kopeć J., Kuśmierz D., Zygmunt P., 
  "Wolontariat studencki w Zakładzie Karnym w Zamościu (opinie pracowników)
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2006.

 4. Pakuła A., Kot A., Ściseł M., 
  "Zajęcia edukacyjno - informacyjne jako forma resocjalizacji"

 5. Agnieszka Terlecka 
  "Uczestnicy programów reality show - bohaterowie czy idole?"
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2006.

Prace Studenckich Kół Naukowych 2005, V Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych

 1. Buczkowski W., 
  Barometr nastrojów społecznych: zawód - pracownik socjalny
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 2. Guldynowicz D., Koperwas A., 
  Aktywność życiowa ludzi starych
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 3. Pakuła A., Zarek A., 
  Powrót do życia społecznego
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 4. Pałczyńska M., Głowacz E., 
  Metody wychowawcze stosowane przez kuratorów sądowych
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 5. Pikor B., Antończak S., 
  Piętno pobytu w zakładzie karnym
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 6. Rak R., 
  Rehabilitacja społeczna rodzin dotkniętych niepełnosprawnością
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 7. Sarzyńska E., Żurawel I., 
  Sytuacja rodzinna dziecka adoptowanego
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 8. Szala A., Dziuba S., 
  Sylwetka pracownika socjalnego w opinii beneficjentów OPS
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

 9. Zygmunt P., Wiśniewska M., 
  Metody i formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie 
  w Warsztatach Terapii Zajęciowej

  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2005.

Prace Studenckich Kół Naukowych 2004, IV Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych

 1. Guldynowicz D., 
  System wartości współczesnej młodzieży
  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2004.

 2. Biskupska A., 
  Przestępczość nieletnich. 
  Przyczyny przestępczego wykolejenia, rodzaje czynów przestępczych

  Prace Studenckich Kół Naukowych, WSZiA w Zamościu, Zamość 2004.