Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Wakacyjny kurs języka włoskiego w Gargnano

Nasza Uczelnia uzyskała grant dla studenta (absolwenta, w wieku poniżej 40 lat) na wakacyjny kurs języka włoskiego w Gargnano nad jeziorem Garda we Włoszech. Propozycja ta jest efektem prowadzonej od kilku lat współpracy WSZiA z Uniwersytetem w Mediolanie. Z tej formy doskonalenia kwalifikacji korzystali już z sukcesem studenci naszej uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Studia podyplomowe – rozpocznij naukę od marca br.!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni roku akade­mickiego 2016/2017. Oferta studiów podyplomowych została  wzboga­cona o kilka nowości, w tym m.in. Programo­wanie w szkole, Kadry i płace, Rewa­lidacja indywi­dualna z terapią pedago­giczną. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych na stronie: podyplomowe.wszia.edu.pl

Przeczytaj więcej »
 

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

Zapraszamy studentów fizjoterapii do kontynuowania nauki na studiach II stopnia prowadzonych w Zamościu. Trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016/2017, planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec br. Uzupełnienie kwalifikacji nabiera szczególnego znaczenia w związku z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie w maju ubiegłego roku.

Przeczytaj więcej »
 

Programo­wanie w szkole - Nowość w ofercie!

Serdecznie zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych: Programo­wanie w szkole. Celem studiów jest podniesienie kwali­fikacji nauczycieli informatyki, na wszystkich etapach kształcenia, w zakresie algorytmiki i programowania komputerów. Studia adre­so­wane są do obecnych i przyszłych nauczycieli informatyki pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania komputerów.

Przeczytaj więcej »
 

Pielęgniarstwo pomostowe - zapraszamy na studia!

Trwa rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo pomo­stowe na semestr letni 2016/2017.
Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają możliwość pod­nie­sienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Przeczytaj więcej »
 

Kadry i płace - skorzystaj z dofinansowania KFS

Studiuj za darmo! Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zapisz się na studia podyplomowe KADRY i PŁACE organizowane przez WSZiA w ZAMOŚCIU! Pierwsze zajęcia już w marcu! Zapraszamy!

Przeczytaj więcej »
 

Najnowszy
Barometr Regionalny

Najnowsze
Zamojskie Studia i Materiały

Najnowszy Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Zamojskie Studia i Materiały Zamojski Kwartalnik Kulturalny - 2016/2
 
TELC

partner ZUS Współpraca partnerska