Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Bezpłatne kursy dla fizjoterapeutów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie organizuje w maju 2015 roku 4 bezpłatne kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu opieki geriatrycznej. Kursy organizowane są w Zamościu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu realizowanego przez CMKP „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Uczestnikom kursów refundowane są koszty przejazdów i noclegów. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie.

Przeczytaj więcej »
 

Wspieramy talenty

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu była partnerem oraz fundatorem nagród dla zwycięzców V Festiwalu Talentów Młodzieży - Zamość 2015 pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła", zorganizowanego przez Bursę Międzyszkolną nr 1 w Zamościu. Do udziału zaproszeni byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe z województwa lubelskiego, którzy prezentowali się w trzech kategoriach: muzyka i śpiew, małe formy sceniczne, taniec i inne sztuki. Grand Prix V Festiwalu Talentów Młodzieży otrzymała Grupa Musicalowa I Społecznego LO za wykonanie fragmentów widowiska „Jeszcze będziemy młodzi”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

Przeczytaj więcej »
 

STAŻE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu firmami niemieckimi, absolwenci szkół ponad­gimnazjal­nych o profilu technicznym, mogą skorzystać z pro­jektu pt. "Technologia ma przyszłość - staże dla absolwentów szkół technicznych”, realizowanego na zasadach programu Erasmus+ a finansowanego ze środków PO WER.

Przeczytaj więcej »
 

Przy muzyce o kulturze

"Rola kultury i wartości w procesie wychowawczym we współczesnej Europie" to temat lekcji europejskiej przeprowadzonej przez dr Janusza Skwarka – dziekana Wydziału Pedagogiki i Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, jaka odbyła się 14 kwietnia br.

Przeczytaj więcej »
 

Wsparcie niepełnosprawnych studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" - skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu tomaszowskiego. Program finansowany ze środków PFRON obejmuje dwa moduły: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przeczytaj więcej »
 

Najnowszy
Barometr Regionalny

Najnowsze
monografie

Najnowszy Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej Zamojski Kwartalnik Kulturalny - 2015/1