Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Strategia współpracy międzynarodowej
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Współpraca międzynarodowa w misji uczelni

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jest:

 • stworzenie w regionie zamojskim silnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju regionalnego oraz lokalnego,
 • przygotowanie kadr do wykonywania zadań menedżerskich oraz usługowych w warunkach współczesnej, zintegrowanej gospodarki europejskiej,
 • pełnienie roli kulturotwórczej, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej, integrującego środowiska gospodarcze i inicjującego przedsięwzięcia proeuropejskie;
 • wykształcenie kadr pedagogicznych i terapeutycznych dla potrzeb regionu.

Ważnym elementem realizacji powyższej misji jest szeroka współpraca międzynarodowa  a zwłaszcza wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Programu ERASMUS+. Poza tym Uczelnia poprzez wsparcie na rzecz mobilności studentów, kadry naukowej, kreowanie nowoczesnych programów nauczania, dostosowanych do wymagań współczesnego rynku pracy przyczynia się do propagowania europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego.

Zasadnicze cele i działania

Cele i działania jakie stawia sobie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu w kontekście umiędzynarodowienia procesu kształcenia są następujące:

Wspieranie mobilności studentów w ramach programów ERASMUS+

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od roku akade­mickiego 2002/2003 wspiera międzynarodową mobilność studentów uczestnicząc w programach SOCRATES i ERASMUS. Dzięki zainicjowanym w 2007 roku programom "Uczenie się przez całe życie" - ERAMSUS oraz LEONARDO da VINCI a obecnie ERASMUS+ i Rozszerzonej Karcie Erasmusa przyznanej na lata 2014-2020, WSZiA w Zamościu aktywnie współpracuje z uczelniami europejskimi dzięki podpisanym umowom o  współpracy z:

 • Konsorcjum dziesięciu amerykańskich uniwersytetów stanowych realizujących program MUCIA Global (1998),
 • Uniwersytetem Loughborough w Anglii (1998),
 • Uniwersytetem im. Ivana Franko, Lwów, Ukraina, (1998),
 •  Arteveldehogeschool, Gandawa, Belgia (2000),
 • Fachhochschule Schwäbisch Hall, Niemcy, (2001),
 • Athlone Institnute of Technology, Irlandia (2001),
 • Uniwersytetem Texas-Pan American (2001),
 • Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, Niemcy, (2002),
 • IUT de Longwy, Francja, (2002),
 • Saxion Hogescholen, Deventer, Apeldoorn i Enschede, Holandia (2002),
 •  Katholieke Hogeschool Leuven, Belgia (2002),
 • Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, Belgia (2002),
 • Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek, Belgia (2003),
 •  Szechengi Istvan University, Węgry (2004),
 • Uniwersytetem Wołyńskim im. Lesi Ukrainki, Łuck, Ukraina (2004),
 • Instytutem Pedagogicznym, Berdyansk, Ukraina (2004),
 •  Lwowskim Regionalnym Instytutem Zarządzania Narodowej Akademii Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina  (2005),
 •  Uniwersytetem Medycznym im. Daniło Halickiego we Lwowie, Ukraina (2006)
 •  Akademią Komercyjną we Lwowie, Ukraina  (2006),
 • North Karelia University of Applied Sciences Joensuu, Finlandia (2006),
 • Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turcja (2007),
 • Santarem School of Management, Santarem, Portugalia (2008),
 • HELMO- Haute Ecole Mosane d’ Enseignement Superieur, Liege, Belgia (2009)
 • BEYKOZ Logistics School of Higher Education, Istanbul, Turcja (2009),
 • Yasar University, Izmir, Turcja  (2010).
 • Namik Kemal University, Tekirdag, Turcja (2012)
 • Karabuk University, Karabuk, Turcja (2012)
 • Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Słowenia (2014)

Dotychczas na studia i praktyki zagraniczne do uczelni i instytucji  europejskich wyjechało 134 studentów WSZiA.

Rok
akademicki
Studia
zagraniczne
Praktyki
zagraniczne
2002/2003 5 -
2003/2004 6 13
2004/2005 9 10
2005/2006 9 13
2006/2007 11 10
2007/2008 7 2
2008/2009 2 8
2009/2010 2 7
2010/2011 8 2
2011/2012 3 7
2012/2013 3 7
2013/2014 5 0
2014/2015 1 3
2015/2016 - 10
RAZEM 71 92

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji od 2010 r. realizuje również projekty staży, skierowane do absolwentów,  finansowane z programu Leonardo da Vinci.

Lp Nazwa Zlecający Budżet Czas realizacji Promotor projektu
1 Socrates/Erasmus 2004/2005 Narodowa Agencja Programu Socrates/ Erasmus 13.395 € 1.07.2004 - 30.09.2005 WSZiA Zamość
2 Erasmus IP
Helsinki (Finlandia)
Komisja Europejska 7 234 € 1.10.2004 - 30.03.2005 Hogeschool West-Vlaanderen, Belgia
3 REVE – Real Virtual Erasmus Komisja Europejska ok. 3.000 € 1.10.2004 - 31.09.2006 Euro PACE, Belgia
4 Leonardo da Vinci (staże) Narodowa Agencja pro-gramu Leonardo da Vinci 34 479 € 1.09.2005 - 31.01.2007 WSZiA Zamość
5 Socrates/ Erasmus 2005/2006 Narodowa Agencja Programu Socrates/ Erasmus 12 120 € 1.07.2005 - 30.09.2006 WSZiA Zamość
6 Erasmus IP Limburg (Belgia) Narodowa Agencja Programu Erasmus 5 588 € 1.07.2006 - 30.09.2007 XIOS Limburg
7 Leonardo da Vinci (staże) Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 23 324 €  15.06.2007 - 30.01.2008 WSZIA Zamość
8 Socrates/ Erasmus 2006/2007 Narodowa Agencja Programu Socrates/ Erasmus 13 040 € 1.07.2006 - 30.09.2007 WSZiA Zamość
9 Erasmus IP Zamość Narodowa Agencja Programu Erasmus 32 790 € 1.09.2007 - 31.08.2008 WSZiA Zamość
10 LLP Erasmus 2007/2008 Narodowa Agencja Programu Erasmus 24 803 € 1.06.2007 - 30.09.2008 WSZiA Zamość
11 Erasmus IP Vitoria (Hiszpania) Narodowa Agencja Programu Erasmus ok. 30000 € 1.09.2008 - 31.08.2009 Yasar University
12 LLP Erasmus 2008/2009 Narodowa Agencja Programu Erasmus 37 071 € 01.06.2008 - 30.09.2009 WSZiA Zamość
13 Erasmus IP StPolten (Austria) Narodowa Agencja Programu Erasmus ok. 30000 € 1.09.2009 - 30.08.2010 Yasar University
14 LLP Erasmus 2009/2010 Narodowa Agencja Programu Erasmus 25 780 € 01.06.2009 - 30.09.2010 WSZiA Zamość
15 Leonardo da Vinci (staże) Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 33 854 € 1.05.2010 - 31.10.2011 WSZiA Zamość
16 Erasmus IP Yasar University (Turcja) Narodowa Agencja Programu Erasmus ok. 30000 € 1.09.2010 - 30.08.2011 Yasar University
17 LLP Erasmus 2010/2011 Narodowa Agencja Programu Erasmus 25 190 € 01.09.2010 - 31.09.2011 WSZiA Zamość
18 Erasmus IP Leuven (Belgia) Narodowa Agencja Programu Erasmus ok. 30000 € 1.09.2011 - 30.08.2012 Katholieke Hogeschool Leuven
19 LLP Erasmus 2011/2012 Narodowa Agencja Programu Erasmus 19 020 € 1.06.2011 - 30.09.2012 WSZiA Zamość
20 Leonardo da Vinci  Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 108 570 € 16.07.2012 - 01.04.2014 WSZiA Zamość
21 LLP Erasmus 2012/2013 Narodowa Agencja Programu Erasmus 20 775 € 01.06.2012 - 30.09.2013 WSZiA w Zamościu
22 LLP Erasmus 2013/2014 Narodowa Agencja Programu Erasmus 24 570 € 01.06.2013- 30.09.2014 WSZiA w Zamościu
23 LLP Erasmus 2014/2015 Narodowa Agencja Programu Erasmus 19 451 € 01.06.2014- 30.09.2015 WSZiA w Zamościu
24 Erasmus+ 2015/2016 Narodowa Agencja Programu Erasmus 18 650 € 01.06.2015- 30.09.2016 WSZiA w Zamościu
25 Erasmus+ 2016/2017 Narodowa Agencja Programu Erasmus 7 800 € 01.06.2016- 30.09.2017 WSZiA w Zamościu

Cele, jakie stawia sobie Uczelnia w kontekście Programu Uczenie się Przez Całe Życie są następujące:

 • Realizacja międzynarodowych projektów mobilności w ramach dostępnych programu ERASMUS+ na lata 2014-2020.
 • Dalszy wzrost liczby studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne -realizacja co najmniej 15 wyjazdów rocznie.
 • Intensyfikacja współpracy z partnerami zagranicznymi, prowadząca do oferowania wspólnych programów, prowadzenia badań naukowych, mobilności studentów i kadry
 • Poszerzenie i nawiązanie współpracy z renomowanymi uczelniami na świecie kształcącymi na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia WSZiA: fizjoterapia, ekonomia, administracja, pedagogika
 • Wprowadzenie nowych specjalizacji, które mogłyby być realizowane wspólnie z uczelniami partnerskimi i kończyć się nadaniem wspólnego dyplomu z kilku uczelni w ramach programu ERASMUS MUNDUS

W  kolejnych latach przewiduje się utrzymanie tej polityki z uwagi na zwiększające się zainteresowanie studentów stypendiami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem studentów fizjoterapii.

Kształcenie studentów zagranicznych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od początku swojej działalności kształci studentów narodowości ukraińskiej. Obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji studiuje ponad 100 studentów obywatelstwa ukraińskiego. Ponadto Uczelnia organizuje staże dla studentów z zagranicy w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" ERASMUS/ ERASMUS+ oferując miejsca praktyk w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji oraz w pionie administracyjnym WSZiA w Zamościu. Do 2014 roku z możliwości odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego skorzystało 35 studentów zagranicznych Uczelni partnerskich.

W przyszłości planowane jest  systematyczne zwiększenie liczby studiujących obcokrajowców zarówno narodowości ukraińskiej ( docelowo do 10% każdego roku ) jak i studentów uczelni partnerskich (zorganizowanie staży zawodowych dla 15 osób rocznie).
Propagując europejski wymiar kształcenia, celem Uczelni jest  uatrakcyjnienie studiów w WSZiA poprzez wprowadzenie zajęć w językach obcych oraz utworzenie międzynarodowych  programów kształcenia.  WSZiA w Zamościu zamierza systematycznie poszerzać grono studentów międzynarodowych, sprzyjając doskonaleniu komunikacji wielokulturowej i uczeniu się lepszego zrozumienia zachowań przedstawicieli różnych kultur i środowisk.

Wspólne kształcenie z partnerami zagranicznymi

Uczelnia posiada także doświadczenie w realizacji innych edukacyjnych projektów Unii Europejskiej.  Dużym przedsięwzięciem, w którym brała udział WSZiA była organizacja Kursów Intensywnych pt. "Securing the Digital World" dla studentów informatyki, które odbyły się w Zamościu w kwietniu 2008 roku. O prestiżu tej imprezy świadczyć może również fakt, iż  WSZiA jako jedna z 12 uczelni wyższych w kraju otrzymała zgodę Narodowej Agencji Programu LLP na organizację tego przedsięwzięcia. W projekcie oprócz organizatora wzięło udział 35 studentów oraz 7 wykładowców z 6 uczelni wyższych: Katholieke Hogeschool Leuven- Belgia, XIOS Hogeschool Limburg- Belgia, University College of the Basque Country- Hiszpania, Yasar University- Turcja, Setubal College of Technology- Portugalia, St. Polten University of Applied Sciences- Austria.

Intensive Programme oraz jego tematyka - bezpieczeństwa sieci komputerowych jest kontynuowana co roku,  podczas kolejnych edycji kursów, organizowanych w partnerskich instytucjach.

Kursy intensywne IP w latach 2004-2012

Rok akadmicki Nazwa Czas realizacji Miejsce realizacji Koordynator Budżet
2004/2005 Voip Technology 1.10.2004 - 30.03.2005 Helsinki (Finlandia) Hogeschool West - Vlaanderen, Belgia 7 234 €
2006/2007 Security in an Information Society" 1.07.2006 - 30.09.2007 Limburg (Belgia) XIOS Hogeschool Belgia 5 588 €
2007/2008 Securing the Digital World 1.09.2007 - 31.08.2008 Zamość (Polska) WSZiA w Zamościu 32 790 €
2008/2009 Network Security and 4AND6 1.09.2008 - 31.08.2009 Vitoria (Hiszpania) Yasar Univeristy, Turcja 30 000 €
2009/2010 Network Discovery and Forensics 1.09.2009 - 30.08.2010 St Polten (Austria) Fachhochschule St. Pölten, Austria 30 000 €
2010/2011 NETSEC Discovery and 4n6 1.09.2010- 30.08.2011 Yasar University (Turcja) Yasar Univeristy, Turcja 30 000€
2011/2012 Steganography & Digital Investigations’ (SDI) 1.09.2011- 30.08.2012 XIOS Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg 30 000€

W przyszłości Uczelnia zamierza kontynuować  udział studentów oraz wykładowców w Kursach Intensywnych z dziedziny bezpieczeństwa sieci komputerowych.  Planowana jest również nowa inicjatywa- zorganizowanie w 2012 roku Intensive Programme z dziedziny fizjoterapii, którego tematem przewodnim będzie: "Fizjoterapia w dysfunkcjach neurologicznych narządu ruchu". Projekt realizowany będzie przy udziale uczelni partnerskich: North Karelia University of Applied Science (Finlandia), Abant Izzet Baysal University (Turcja), Halic University (Turcja) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jako lidera.

Wspieranie mobilności kadry WSZiA w ramach Teacher and Staff Mobility a także wykłady visiting professors w Uczelni

Jednym z filarów programu "Uczenie się przez całe życie" jest wymiana kadry akademickiej w ramach której nauczyciele mogą realizować wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, biorąc udział w warsztatach, wymianie doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. Kadra administracyjna ma również możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus- w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji lub też udziału w szkoleniach. Do końca roku akademickiego 2015/2016 z tej formy stypendium skorzystało 29 pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni.

WSZiA w Zamościu gości również profesorów i kadrę akademicką z uczelni partnerskich. Do tej pory Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji odwiedziło 11 profesorów zagranicznych uczelni. Wykłady zagranicznych gości cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz wykorzystać szansę kontaktu z językiem obcym.

W przyszłości planowane jest zintensyfikowanie działań związanych z mobilnością kadry akademickiej. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni będą zachęcani do zdobywania doświadczeń w prowadzeniu zajęć poza granicami Polski a także doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  Poza tym będą mogli brać  udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów: instytucji lub uczelni do współpracy w obszarze mobilności. Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej Uczelni będą wykłady gościnne nauczycieli oraz przedstawicieli innych instytucji partnerskich WSZiA i docelowo planuje się organizację 10 wyjazdów rocznie w ramach Teacher and Staff Mobility oraz 5 wykładów gościnnych.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu  posiada doświadczenie w realizacji wielu innych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
WSZiA w latach 2005-2008 realizowała projekt "SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH SŁABO ZURBANIZOWANYCH" w ramach tematu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ważnym elementem idei projektu było partnerstwo ponadnarodowe w skład którego wchodziły następujące instytucje europejskie:

 • Benchlearning grenzenlos – beteiligungsorientierte Lernstätten in KMU Organizacja zarządzająca: IHK-Projektgesellschaft mbH (Niemcy)
 • JOB POINTS Organizacja zarządzająca: Obchodní a hospodářská komora (Czechy) Multiplic@ Organizacja zarządzająca: PRINCIPADO DE ASTURIAS (Hiszpania)
 • SME Power Added (Virtaa firmaan – voimaa verkostoista) Organizacja zarządzająca: Employment and Economic Development Centre for North Karelia (Finlandia)

Ponadto w Uczelnia zainteresowana jest współpracą z innymi jednostkami naukowymi w ramach  7 Programu Ramowego.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od początku swojej działalności realizuje współpracę z uczelniami, ośrodkami badawczymi i innymi instytucjami na Ukrainie. Zakresem umów partnerskich objęta jest m.in. kształcenie studentów, realizacja  i wymiana programów akademickich i edukacyjnych, udział pracowników w programach badawczych i dydaktycznych, realizacja wspólnych badań i projektów, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, działalność wydawnicza i promocyjna, współpraca samorządów i studenckich kół naukowych, praktyki staże i inne przedsięwzięcia
Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach współpracy z partnerami ukraińskimi to:

 • W ramach projektu PHARE-Credo realizacja projektu Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej- partner ukraiński: Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie,
 • W ramach programu PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polska- USA- Ukraina) realizacja projektu : Integracja środowisk gospodarczych i samorządowych Roztocza Zamość-Żółkiew (władze regionu Żółkiwi)
 • W ramach programu Funduszu Współpracy  PHARE realizacja projektu: Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie)
 • Z programu PHARE, w ramach Euroregionu Bug realizacja projektu: Pograniczne polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka (Uniwersytet Wołyński im.Łesi Ukrainki w Łucki, Uniwersytet Lwowski im.Ivana Franko we Lwowie, państwowe urzędy statystyczne we Lwowie, Łucku i Użgorodzie, Administracja Obwodu Wołyńskiego w Łucku)
 • W ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r. realizacja projektu Roztocze-Transgraniczny Obszar Rozwoju (Agencja Rozwoju Regionalnego, Trans-Trakt w Żółkwi)

Z uwagi na dotychczasowy dorobek uczelni oraz możliwość pozyskania grantów proponowana jest koncentracja badań w trzech obszarach:

 • Międzynarodowe projekty badawcze, planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020
 • projekty wdrożeniowe w zakresie współpracy z Ukrainą
 • projekty współpracy ponadnarodowej uczelni w ramach programu Erasmus+

Aktywność w międzynarodowych organizacjach, sieciach współpracy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zaangażowana jest w działalność wielu międzynarodowych organizacji oraz sieci tematycznych:

 • jako jedna z trzech polskich uczelni jest członkiem Businet Network for Development of Business Education Programmes
 • jako jedna z trzech  uczelni w Polsce jest członkiem ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education z siedzibą w Belgii,
 • członkiem CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys),
 • autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym firmy Prometric (Authorised Prometric Center) wydającej honorowane na całym świecie certyfikaty potwierdzające wysoki poziom wiedzy oraz znajomości najnowszych rozwiązań technologicznych,
 • autoryzowanym Ośrodkiem szkoleniowym IT Academy Microsoft,
 • partnerem Cisco Networking Academy – przy wyższej Szkole Zarządzania i Administracji funkcjonuje Lokalna Akademia Cisco,
 • członkiem Thematic Network of European Association for Research into Adopted Physical Activity z siedzibą w Belgii,

Do celów strategicznych Uczelni należy zaliczyć rozwój współpracy w ramach członkostwa w sieciach tematycznych oraz międzynarodowych organizacjach a także udział Uczelni w innych przedsięwzięciach, ważnych z punktu widzenia możliwości nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych np. zagraniczne konferencje, udział  w pracach grup roboczych i dyskusjach na forum międzynarodowym.

Nauczanie i upowszechnianie języków obcych

Uczelnia kładzie nacisk na przygotowanie językowe studentów, ukierunkowane głównie na praktyczne opanowanie języka. Stosowanie najnowszych metod dydaktycznych oraz ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym z International Certificate Conference (ICC) oraz Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) pozwalają przygotować studentów do międzynarodowych egzaminów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Doskonalenie nauki języków obcych przez studentów WSZiA jest możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowo języka specjalistycznego oraz różnych form wspomagających: stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych podczas zajęć językowych, indywidualne formy kształcenia oraz konkursy językowe.
Studium Języków Obcych WSZiA w Zamościu jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym TELC, upoważnionym do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego i niemieckiego.
Docelowo planowane jest zwiększenie liczby osób przystępujących do egzaminu językowego oraz osiągnięcie wskaźnika zdawalności powyżej 90%.

Procedury i uznawalność kredytów ECTS

Uczelnia wypracowała dla studentów i nauczycieli, elastyczne i przejrzyste procedury związane z procesem kształcenia oraz wyjazdami zagranicznymi. Określono regulaminem jasne zasady rekrutacji, wyjazdów zagranicznych oraz raportowania. W roku akademickim 2001/2002  wprowadzono w Uczelni system ECTS.

W najbliższej przyszłości planowana jest konstrukcja programów studiów na bazie krajowych ram kwalifikacji.

Kierunkowe cele strategiczne

W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zostały określone następujące cele strategiczne:

 • zwiększenie liczby studentów i pracowników naukowo dydaktycznych biorących udział w programach międzynarodowych,
 • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych na lata 2014-2020,
 • kontynuacja współpracy z uczelniami partnerskimi w Belgii, Niemczech, Portugalii, Finlandii, Turcji i na Ukrainie,
 • przygotowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla studentów zagranicznych,
 • intensyfikacja i koordynacja działań na rzecz uczestnictwa w europejskich programach badawczych np. Program 7 Ramowy,
 • podejmowanie działań na rzecz nawiązywania współpracy partnerskiej z kolejnymi uczelniami w krajach UE:
 • tworzenie zespołów badawczych dla podejmowania zadań w ramach europejskich programów badawczych.
 • kontynuowanie działalności w międzynarodowych organizacjach szkół wyższych np. BUSINET i ENPHE
 • podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych skupiających uczelnie wyższe o zbliżonym profilu kształcenia
 • pomoc studentom i pracownikom w uzyskiwaniu certyfikatów języka angielskiego.