Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Ministerstwo wysoko oceniło wydziały WSIiZ w Rzeszowie

2011-01-10 09:01:47

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyższyło  ocenę dwóch wydziałów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie do kategorii B, po odwołaniu złożonym przez uczelnię. Dla WSIiZ wyższa ocena jest bardzo ważna, bo zależy od niej kwota dofinansowania  na badania naukowe.

- Z satysfakcją zauważmy, że jako uczelnia niepubliczna z kilkunastoletnim stażem, w ocenie ministerstwa znajdujemy się na zbliżonym poziomie do funkcjonującej od wielu lat uczelni publicznej: Politechniki Rzeszowskiej, a Uniwersytet Rzeszowski nieznacznie wyprzedzamy - podkreśla prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Po wrześniowej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Ekonomiczny uzyskał kategorię B. Wydziały Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej, oraz Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu otrzymały kategorię C. Po odwołaniu Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych uzyskały wyższą kategorię B.

- Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Informatyki Stosowanej oraz Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu powstały w 2009 roku. Ocena parametryczna nowo powstałych jednostek nie uwzględniała faktu, iż krótki okres działalności naukowo-badawczej negatywnie wpływa na wynik końcowy efektywności naukowej. Ocena nie uwzględniała wyników osiąganych przez pracowników jednostek przed zmianą struktury, co zaniżyło przyznaną kategorię – wyjaśnia prof. Pomianek.

Biorąc pod uwagę wcześniejszą ocenę i wyniki odwołania, ostatecznie trzy wydziały WSIiZ mają kategorię B, która uprawnia do uzyskania dofinansowania działalności statutowej jednostek naukowych na cały rok kalendarzowy. Wydział Informatyki Stosowanej z kategorią C może otrzymać dofinansowanie na pół roku. Do tej pory badania naukowe finansowane były głównie ze środków własnych, funduszy europejskich oraz ministerialnych, które uczelnia zdobywała w konkursach. Głównym celem WSIiZ było poddanie się kompleksowej ocenie oraz uzyskanie możliwości starania się o dofinansowanie działalności statutowej z funduszy, którymi dysponuje MNiSW.

Uczelnie publiczne obligatoryjnie biorą udział w ocenie, niepubliczne oraz państwowe szkoły wyższe - dobrowolnie. WSIiZ jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, które poddały się ocenie ministerstwa.
 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Kategoria
Politechnika Rzeszowska
Kategoria
Uniwersytet Rzeszowski Kategoria
Wydział Ekonomiczny
3 (B)
Wydział Chemiczny
1 (A)
Wydział Filologicz.
3 (B)
po odwołaniu Kategoria
3 (B)
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
4 (C)
po odwołaniu kategoria 2 (B)
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 3 (B)  Wydział Socjol. – Historycz.
3 (B)
Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu
5 (C)
po odwołaniu kategoria 2 (B)
Wydział Budownic. i Inż. Śr. 
2 (B)
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
4 (C)
Wydział Informatyki Stosowanej
4 (C)
Wydział Elektrot. i Inform.
3 (B)
Wydział Pedag. –Artystycz.
4 (C)
  Wydział Zarządz. i Market.
3 (B)
Wydział Ekonomii
3 (B)
  Wydział Matem. i Fiz. Stos.
3 (B)
Wydział Prawa i Administr.
3 (B)
    Wydział Medyczny
5 (C)
po odwołaniu Kategoria 5
    Wydział Wychowania Fizycz.
5 (C)
Po odwołaniu kategoria 5
    Wydział Biolog.-Rolniczy
3 (B)Wydział Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
4 (C)
po odwołaniu Kategoria
3 (B)
    Wydział Matem.-Przyrod.
3 (B)
po odwołaniu Kategoria
2 (B)
    Wydział Sztuki
3 (B)
4 wydziały 6 wydziałów 12 wydziałów

wszystkie aktualnosci »