Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

WSIiZ powyżej polskiej i europejskiej średniej według Europejskiego Barometru Studenckiego

2013-09-10 10:56:52

W niezależnym badaniu niemieckiego Trendence Institut studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wysoko ocenili uczelnię. W wielu kategoriach WSIiZ ma wyższy wynik, niż wskaźnik dla Polski i Europy. Dotyczy to m.in. dobrego przygotowania do pracy zawodowej i współpracy z pracodawcami, treści programów studiów i ich praktycznego aspektu, jakości nauczania, a także wyposażenia uczelni i jej międzynarodowego charakteru.

Europejski Barometr Studencki to badanie realizowane przez niemiecki Trendence Institut, w którym przepytano ponad 317 tysięcy studentów z Europy, w tym ponad 14 tys. studentów z Polski. Badaniem objęto także blisko 600 studentów WSIiZ. Zbierano m.in. opinie na temat uczelni.

Studenci cenią WSIiZ

Jak wynika z badań, aż 42% ankietowanych uważa, że wykształcenie zdobyte w WSIiZ, najlepiej wyposaża ich w kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Jest to wskaźnik dużo wyższy niż w skali kraju (34,5%) i zaledwie o 2,7 % niższy niż w skali Europy.

WSIiZ kształci praktycznie

W badaniu, wysoko oceniono także treść programu studiów w WSIiZ – 70,5% (Polska 64,9%, Europa 69,8%), dobrze oceniono też praktyczną treść programu studiów – 68,1%. Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik ten dla Polski wynosi 49,7% a dla  Europy 54,0%.

75,9% procent studentów dobrze ocenia jakość nauczania w WSIiZ (Polska 69%, Europa 73,2%). Zdaniem podobnego odsetka ankietowanych, studenci mogą liczyć na dostępność oraz chęć pomocy ze strony kadry akademickiej -  75,8% (Polska 60,9%, Europa 70%).

Bardzo wysoko oceniono dobre wyposażenie uczelni – 92,4 % (Polska 70,5%, Europa 72,3%) i wyposażenie w sprzęt komputerowy – 94,5 proc. (Polska 67,3, Europa 66,2%).

Znacznie powyżej polskiej średniej studenci WSIiZ wskazują na sprawnie działającą administrację uczelni – 75,1 proc. (Polska 53,1%, Europa 50,6%). Ankietowani studenci bardzo wysoko ocenili  także międzynarodowy charakter uczelni – 83,6 % (Polska 63%, Europa 60,1%).

Studenci w całej Europie na podobnym poziomie ocenili bogate i interesujące życie studenckie (WSIiZ 65,9%, Polska 65,8%, Europa 65,1%). Studenci WSIiZ (31,5%) w mniejszym stopniu, niż w Polsce (40,7%) i Europie  (39,2%) są zaangażowani społecznie (np. w organizacjach charytatywnych, pozarządowych). Ich doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów to 55%, podczas gdy średnia w Polsce wynosi 56,2%, a w Europie 57,4%.

WSIiZ pomaga znaleźć pracę  

Znacznie powyżej polskiej (43,7%) i europejskiej (52,7%) średniej studenci WSIiZ ocenili dobre kontakty i współpracę uczelni z pracodawcami – 59,8%. Również pomoc uczelni w planowaniu przyszłej kariery zawodowej  została dobrze oceniona przez 55% studentów WSIiZ, średnia ocena dla polskich uczelni wynosi 30,7% a dla europejskich 38,9%.

- Wyniki badania potwierdzają, że WSIiZ ma miejsce w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Kształci praktycznie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb pracodawców. Nie dziwi więc fakt, że nasi studenci są zadowoleni ze swego wyboru – co w kraju jest rzadkością – komentuje wyniki Krzysztof Tokarz z Biura Karier WSIiZ w Rzeszowie, zwracając uwagę, że w ostatnim rankingu Perspektyw WSIiZ jest jedną z sześciu najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce, spośród 328 niepublicznych szkół wyższych w kraju.

Ocena WSIiZ w poszczególnych kategoriach (odsetek osób dobrze oceniających poszczególne wskaźniki) :

  Europa Polska WSIiZ
Wyposażenie w sprzęt komputerowy 66,2% 67,3% 94,5%
Dobre wyposażenie uczelni 72,3% 70,5% 92,4%
Międzynarodowy charakter uczelni 60,1% 63,0% 83,6%
Jakość nauczania 73,2% 69,0% 75,9%
Dostępność oraz chęć pomocy ze strony kadry akademickiej 70,0% 60,9% 75,8%
Sprawnie działająca administracja uczelni 50,6% 53,1% 75,1%
Treść programu studiów 69,8% 64,6% 70,5%
Praktyczna treść programu studiów 54,0% 49,7% 68,1%
Bogate i interesujące życie studenckie 65,1% 65,8% 65,9%
Kontakty, współpraca uczelni z pracodawcami 52,7% 43,7% 59,8%
Pomoc uczelni w planowaniu przyszłej kariery zawodowej 38,9% 30,7% 55,0%
Zdobyte wykształcenie najlepiej wyposaża
w kwalifikacje potrzebne na rynku pracy
44,7% 34,5% 42,0%
Zaangażowanie społeczne studentów
(np. organizacje charytatywne, pozarządowe)
39,2% 40,7% 31,5%
Doświadczenie zawodowe (dłuższe niż 3 miesiące)
związane z kierunkiem studiów
57,4% 56,2% 55,0%

wszystkie aktualnosci »