Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Nowość: jedyne w Polsce anglojęzyczne studia z logistyki

2013-07-10 08:44:46

Analizując zapotrzebowanie europejskiego rynku pracy, WSIiZ wprowadziła jako jedyna uczelnia w Polsce anglojęzyczne studia: logistics (logistyka) i logistics in transport (logistyka w transporcie), a także bezpieczeństwo systemów informatycznych. Uczelnia wykształci profesjonalne kadry w ramach projektu „Europa 2020. Podejmij wyzwanie”.

- Staramy się, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wejścia na polski i europejski rynek pracy. Na bieżąco analizujemy zmieniające się trendy – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W związku z tym uczelnia rekrutuje na 3 atrakcyjne, nowe ścieżki kształcenia, po których łatwo znaleźć dobrą pracę:

  • Logistics (logistyka) - anglojęzyczna ścieżka kształcenia na studiach inżynierskich I stopnia na kierunku logistyka.
  • Llogistics in transport (logistyka w transporcie) - anglojęzyczna ścieżka kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ekonomia.
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych - polskojęzyczna ścieżka kształcenia na studiach I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria.

- Zapotrzebowanie europejskiego rynku pracy na wysoko wykwalifikowane kadry z sektora transportu i logistykii to wyraźny sygnał, aby podejmować studia anglojęzyczne. Z przeprowadzonej analizy rynku szkolnictwa wyższego wynika, że w regionie i w kraju w ofercie uczelni pojawiają się studia II stopnia na tym kierunku. Nigdzie jednak nie są realizowane w całości w języku angielskim – mówi Michał Nędza z Instytutu Zarządzania Lotnictwem WSIiZ.  

Zdobędą prestiżowe certyfikaty

Jak pokazują dane Biura Karier WSIiZ, rynek pracy wymaga od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz również doświadczenia praktycznego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem. W ramach dodatkowych warsztatów studenci będą przygotowani do zdobycia certyfikatów m.in. Europejskiego Towarzystwa Logistycznego czy Cisco.

- Absolwenci logistyki będą mogli realizować karierę zawodową w firmach zajmujących się transportem, spedycją oraz organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji. Posiądą wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, podstaw ekonomii i zarządzania. Nabędą również podstawowe umiejętności menedżerskie i będą potrafili rozwiązywać praktyczne problemy logistyczne. Absolwenci specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych będą przygotowani do pracy w charakterze specjalistów ds. zabezpieczeń oraz projektowania i eksploatacji sieci informatycznych, ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo – wylicza Elżbieta Szczepaniak z Katedry Mikroekonomii WSIiZ.

Za darmo szkolenia i podręczniki!

Wygrany przez WSIiZ grant zapewnił uczelni dofinansowanie kształcenia profesjonalnych kadr kluczowych dla strategii Europa 2020, która wykazuje duży popyt na pracowników sektora transportu, informatyki i logistyki. Dzięki temu, studenci będą uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, prowadzanych przez ekspertów-praktyków. Otrzymają również komplet darmowych podręczników.

- Do wyboru będą warsztaty m.in. ze specjalistycznego języka angielskiego lub rozpoznawalne na całym świecie szkolenie European Junior Logistician i European Senior Logistician. Zakupimy też licencje na nowoczesne oprogramowanie do symulowania pracy terminalu logistycznego, na którym studenci będą wykonywać indywidualne projekty. Studenci bezpieczeństwa systemów informatyczych odbędą szkolenia CCNA Security oraz CCNA discovery w ramach Akademii Cisco – informuje Michał Nędza.

Rekrutacja na nowe studia trwa do końca lipca. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: podejmijwyzwanie.wsiz.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.

wszystkie aktualnosci »