Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

SEMINARIUM BOLOŃSKIE

2013-04-18 12:08:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wraz z Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji organizują
SEMINARIUM BOLOŃSKIE
„INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA W UCZELNI I JEJ NARZĘDZIA”
 JAK MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW, KURSY INTENSYWNE ERASMUSA, SZKOŁY LETNIE/ZIMOWE, UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH, WSPÓLNE STUDIA WYKORZYSTAĆ DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIA POZYCJI UCZELNI W REGIONIE, KRAJU i NA ŚWIECIE.

Seminarium odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. w Auli A3 WSIiZ

 

Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich (dr hab. Marek Wilczyński - prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, mgr Jolanta Urbanik - Uniwersytet Warszawski, mgr Ryszard Rasiński -Uniwersytet Łódzki)

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z problematyką internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych, różnymi jej formami i narzędziami. Internacjonalizacja ma istotne znaczenie dla roli uczelni, jako instytucji realizującej założenia koncepcji uczenia się przez całe życie. Dlatego wprowadzeniem do tematu wiodącego seminarium będzie przedstawienie: funkcji uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie, misji uczelni i jej roli w kontekście potrzeby różnicowania się szkół wyższych, trzeciej misji uczelni i wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego. Temat wiodący skoncentrowany będzie m.in. na: prezentacji różnych form i narzędzi internacjonalizacji i ich powiązania z jakością kształcenia oraz budowaniem lokalnego/ krajowego i międzynarodowego potencjału uczelni, znaczeniu europejskich programów edukacyjnych dla realizacji założeń internacjonalizacji konkretnej szkoły wyższej, dobrych i złych praktykach umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej.

Seminarium jest adresowane do: przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację i jakość kształcenia, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnego podejścia do umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej, uczelnianych i wydziałowych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego, koordynatorów ds. ECTS, koordynatorów ds. programu Erasmus.  

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska