Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Pięćdziesiąt zeszytów "Barometru Regionalnego"

2018-02-28 11:28:21

Właśnie ukazał się najnowszy numer „Barometru Regional­nego”, który jest już 50 zeszytem kwartalnika. Czasopismo powstało w 2002 roku z inicjatywy Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr. inż. Jana Andreasika, jako kwartalnik społeczno-gospodarczy o charakterze popularno-naukowym skierowany do społeczności akademickiej, przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz regionalnego. Redaktorem Naukowym został prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a Redaktorem Naczelnym mgr Janusz Kawałko.

Inspiracją do założenia czasopisma były prowadzone w tym czasie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kwartalne badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Przeczytaj więcej »
 

Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia zawodowego – aspekty praktyczne

2018-02-27 02:54:24

W dniu 26 lutego w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyła się konferencja „Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia zawodowego – aspekty praktyczne.” Z wykładem: „Procesy dekontaminacji podstawą profilaktyki zakażeń w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych” wystąpiła dr Weronika Oleszczak – Momot adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa WSZiA, zwracając uwagę na niezwykle istotne w profilaktyce zakażeń procesy dekontaminacji.

Przeczytaj więcej »
 

X Studencka Konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

2018-02-23 09:13:33

W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie serdecznie zapra­szamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Przeczytaj więcej »
 

Rozważania o prawdzie - prof. Krzysztof Zanussi

2018-02-20 08:39:16

"Rozważania o prawdzie" to tytuł wykładu otwartego jaki w dniu 19 lutego br. prof. Krzysztof Zanussi wygłosił w naszej uczelni w ramach XXIII Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego - Sacrofilm 2018. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Przeczytaj więcej »
 

Zachęcamy do udziału w konkursie "Etyka w finansach"

2018-02-15 09:29:11

Studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnie­niem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach. W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.  Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r.

Przeczytaj więcej »
 

O prawdzie w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca

2018-02-13 09:15:26

Tematem wiodącym 23. edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm będzie prawda. Zaś punktem odniesienia w jej poszukiwaniu, nauczanie św. Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Veritatis splendor”. Na problem prawdy w życiu konkretnego człowieka i społeczeństw, popatrzymy w świetle religii monoteistycznych – judaizmu i islamu. W imieniu organizatorów zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z oferty programowej tegorocznego Sacrofilmu. Patronat honorowy nad 23. edycją Sacrofilmu objęli: J.E. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk, prof. Krzysztof Zanussi, dr Stanisław Wieczorek - rektor WSZiA w Zamościu.

Przeczytaj więcej »
 

Stypendia na semestr letni 2017/2018

2018-02-01 12:18:13

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat procedury ubiegania się o stypendia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać w Kwesturze (pokój nr 17) w terminie
od 19 lutego do 10 marca br.

Przeczytaj więcej »
 

Magister zarabia więcej! - studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

2018-01-23 11:10:26

Zapraszamy studentów fizjoterapii do kontynuowania nauki na studiach II stopnia prowadzonych w Zamościu. Trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Czas trwania studiów to jedynie 3 semestry, a planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec br. Uzupełnienie kwalifikacji nabiera szczególnego znaczenia w związku z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, która niedawno weszła w życie.

Przeczytaj więcej »
 

Erasmus+ rekrutacja studentów i pracowników - semestr letni 2017/2018

2018-01-22 09:05:31

Zapraszamy studentów i pracowników naszej uczelni zaintere­sowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ do składnia aplikacji.  Studenci naszej uczelni (studia pierwszego stopnia - min. drugi rok studiów) mogą apli­kować na praktyki zagraniczne (dwu- lub trzymiesięczne) a pracownicy na wyjazdy do uczelni partnerskich.

Przeczytaj więcej »
 

Zapraszamy na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo

2018-01-15 03:48:02

Trwa rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo pomo­stowe na semestr letni 2017/2018.
Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają możliwość pod­nie­sienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Przeczytaj więcej »
 

 « Nowsze 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Starsze »