Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

2018-03-13 09:38:07

Serdecznie zapraszamy w dniach 14-16 marca br. na Akademickie Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Katedralnej w Zamościu.

Przeczytaj więcej »
 

Fizjoterapia - studia drugiego stopnia - harmonogram zajęć

2018-03-05 01:39:57

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla pierw­szego semestru studiów na kierunku fizjoterapia - studia drugiego stopnia. Studenci wyższych semestrów studiów aktualny harmonogram zajęć mogą sprawdzić na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym i w Wirtualnej Uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Dr n. med. Rafał Sapuła - ciągle nowe wyzwania dla osób z niepełno­sprawn­ościami i rehabilitacji

2018-03-02 12:33:38

Z końcem lutego br. zakończyły się prace Rady Programowej projektu pn. "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" realizowanego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Członkiem Rady Programowej jako jedynym przedstawicielem środowiska medycznego był dr n. med. Rafał Sapuła, powołany na to stanowisko przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przeczytaj więcej »
 

Pięćdziesiąt zeszytów "Barometru Regionalnego"

2018-02-28 11:28:21

Właśnie ukazał się najnowszy numer „Barometru Regional­nego”, który jest już 50 zeszytem kwartalnika. Czasopismo powstało w 2002 roku z inicjatywy Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr. inż. Jana Andreasika, jako kwartalnik społeczno-gospodarczy o charakterze popularno-naukowym skierowany do społeczności akademickiej, przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz regionalnego. Redaktorem Naukowym został prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a Redaktorem Naczelnym mgr Janusz Kawałko.

Inspiracją do założenia czasopisma były prowadzone w tym czasie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kwartalne badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Przeczytaj więcej »
 

Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia zawodowego – aspekty praktyczne

2018-02-27 02:54:24

W dniu 26 lutego w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyła się konferencja „Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia zawodowego – aspekty praktyczne.” Z wykładem: „Procesy dekontaminacji podstawą profilaktyki zakażeń w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych” wystąpiła dr Weronika Oleszczak – Momot adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa WSZiA, zwracając uwagę na niezwykle istotne w profilaktyce zakażeń procesy dekontaminacji.

Przeczytaj więcej »
 

X Studencka Konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

2018-02-23 09:13:33

W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie serdecznie zapra­szamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Przeczytaj więcej »
 

Rozważania o prawdzie - prof. Krzysztof Zanussi

2018-02-20 08:39:16

"Rozważania o prawdzie" to tytuł wykładu otwartego jaki w dniu 19 lutego br. prof. Krzysztof Zanussi wygłosił w naszej uczelni w ramach XXIII Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego - Sacrofilm 2018. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Przeczytaj więcej »
 

Zachęcamy do udziału w konkursie "Etyka w finansach"

2018-02-15 09:29:11

Studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnie­niem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach. W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.  Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r.

Przeczytaj więcej »
 

O prawdzie w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca

2018-02-13 09:15:26

Tematem wiodącym 23. edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm będzie prawda. Zaś punktem odniesienia w jej poszukiwaniu, nauczanie św. Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Veritatis splendor”. Na problem prawdy w życiu konkretnego człowieka i społeczeństw, popatrzymy w świetle religii monoteistycznych – judaizmu i islamu. W imieniu organizatorów zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z oferty programowej tegorocznego Sacrofilmu. Patronat honorowy nad 23. edycją Sacrofilmu objęli: J.E. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk, prof. Krzysztof Zanussi, dr Stanisław Wieczorek - rektor WSZiA w Zamościu.

Przeczytaj więcej »
 

Stypendia na semestr letni 2017/2018

2018-02-01 12:18:13

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat procedury ubiegania się o stypendia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać w Kwesturze (pokój nr 17) w terminie
od 19 lutego do 10 marca br.

Przeczytaj więcej »
 

 « Nowsze 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Starsze »