Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Konkurs REVITARE

2015-05-11 02:11:26

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE.  Dlaczego REVITARE? Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Przeczytaj więcej »
 

Kolekcjonuj podróżnicze wspomnienia z Global Citizen!

2015-05-11 02:01:18

Co teraz robisz? Gdzie teraz jesteś? Czy maksymalnie wykorzystujesz swój czas i potencjał? Czujesz, że w Twoim życiu brakuje aktywnego działania? Czas to zmienić. Wyjedź na wolontariat z Global Citizen i odkryj swoje życie na nowo. Dowiedz się, jak to jest pomagać osobom z drugiego końca świata oraz spełniać się poprzez przekazywanie swoich umiejętności innym.

Przeczytaj więcej »
 

Computational Intelligence, Medicine and Biology

2015-05-05 02:30:28

W kwietniu br. w wydawnictwie Springer ukazała się monografia "Computational Intelligence, Medicine and Biology: Selected Links" pod redakcją Krzysztofa Pancerza (Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu) oraz Eleny Zaitseva z Uniwersytetu w Zilinie na Słowacji. Monografia omawia interesujące zagadnienia dotyczące wybranych powiązań oraz możliwości zastosowań metod inteligencji obliczeniowej w problemach klasyfikacji i analizy danych, analizy niezawodności oraz modelowania systemów w takich obszarach jak medycyna, ochrona zdrowia, biomechanika i biologia. W międzynarodowym gronie autorów rozdziałów w monografii znaleźli się między innymi pracownicy naukowi oraz dydaktyczni naszej uczelni, Andrzej Burda, Zbigniew Omiotek oraz Krzysztof Pancerz prezentujący wyniki badań naukowych w obszarze wykorzystania narzędzi inteligencji obliczeniowej w medycynie i ochronie zdrowia. ​

Przeczytaj więcej »
 

Efektywne wykorzystanie zeolitów

2015-05-04 08:20:03

Właściwości zeolitów i efektywne wykorzystanie materiałów zawierających zeolity” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w hotelu „Akwarela” w Żółkwi na Ukrainie, międzynarodowa konferencja naukowa. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Przeczytaj więcej »
 

Konferencja Studenckich Kół Naukowych

2015-04-28 02:46:56

29 maja 2015 roku odbędzie się XV Międzyuczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct”. Tematem przewodnim tej sesji będzie hasło „Obywatele - Gospodarka - Rozwój”.

Przeczytaj więcej »
 

Bezpłatne kursy dla fizjoterapeutów

2015-04-22 02:02:17

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie organizuje w maju 2015 roku 4 bezpłatne kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu opieki geriatrycznej. Kursy organizowane są w Zamościu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu realizowanego przez CMKP „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Uczestnikom kursów refundowane są koszty przejazdów i noclegów. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie.

Przeczytaj więcej »
 

Wspieramy talenty

2015-04-17 11:25:19

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu była partnerem oraz fundatorem nagród dla zwycięzców V Festiwalu Talentów Młodzieży - Zamość 2015 pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła", zorganizowanego przez Bursę Międzyszkolną nr 1 w Zamościu. Do udziału zaproszeni byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe z województwa lubelskiego, którzy prezentowali się w trzech kategoriach: muzyka i śpiew, małe formy sceniczne, taniec i inne sztuki. Grand Prix V Festiwalu Talentów Młodzieży otrzymała Grupa Musicalowa I Społecznego LO za wykonanie fragmentów widowiska „Jeszcze będziemy młodzi”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

Przeczytaj więcej »
 

Przy muzyce o kulturze

2015-04-14 02:31:37

"Rola kultury i wartości w procesie wychowawczym we współczesnej Europie" to temat lekcji europejskiej przeprowadzonej przez dr Janusza Skwarka – dziekana Wydziału Pedagogiki i Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, jaka odbyła się 14 kwietnia br.

Przeczytaj więcej »
 

STAŻE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH

2015-04-14 02:21:04

Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu firmami niemieckimi, absolwenci szkół ponad­gimnazjal­nych o profilu technicznym, mogą skorzystać z pro­jektu pt. "Technologia ma przyszłość - staże dla absolwentów szkół technicznych”, realizowanego na zasadach programu Erasmus+ a finansowanego ze środków PO WER.

Przeczytaj więcej »
 

Wsparcie niepełnosprawnych studentów

2015-04-07 02:34:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" - skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu tomaszowskiego. Program finansowany ze środków PFRON obejmuje dwa moduły: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przeczytaj więcej »
 

 « Nowsze 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 Starsze » 

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska