Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

WSIiZ nawiązała współpracę akademicką z Chinami

2012-06-21 03:39:05

Umowy między polskimi i chińskimi uczelniami, wymiana studentów i wykładowców, wspólne programy studiów i projekty badawcze. Takich efektów spodziewają się przedstawiciele Konsorcjum Boyma, którzy gościli w Polsce do 20 czerwca kilkudziesięcioosobową delegację z Chin. WSIiZ jest jedną z 5 uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Spotkanie rektorów polskich i chińskich, zorganizowane przez Konsorcjum Michała Boyma odbyło się w Warszawie. Patronat objęło nad nim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

- Konsorcjum Michała Boyma jest to porozumienie międzyuczelniane, w którego skład wchodzi 5 polskich uczelni publicznych i niepublicznych, w tym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie - mówi prof. Andrzej Szelc, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą - Celem działań konsorcjum jest nawiązanie współpracy akademickiej z Chinami.

Spotkanie było kontynuacją rozmów o współpracy naukowej, podjętych podczas ubiegłorocznego forum w Chinach, zorganizowanego przez Konsorcjum Boyma, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz przedstawicieli WSIiZ i WSE. Wizyta 90-osobowej chińskiej delegacji – przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz rektorów i przedstawicieli 30 chińskich uczelni – to efekt porozumienia o utworzeniu Polish-Chinese Academic Bridge podpisanego w Pekinie.

- W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, takich, jak WSIiZ czy WSE, które oferują studia anglojęzyczne I i II stopnia. Nasza uczelnia prowadzi m.in. unikatowe w skali Europy studia Aviation Management oraz Information Technology, co może stanowić ciekawą ofertę dla strony chińskiej – podkreśla prof. Szelc. 

Prorektor dodaje, iż WSIiZ jest liderem międzynarodowości w Polsce. Kształci około 1000 obcokrajowców, czyli najwięcej w kraju.

– Anglojęzyczna oferta edukacyjna polskich uczelni jest coraz bogatsza. Jestem przekonana, że chińscy studenci czuliby się w Polsce dobrze – zapewniała wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Lipińska–Nałęcz podczas Polsko-Chińskiego Forum Akademickiego.

Sun Yuxi, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zadeklarował podczas spotkania, iż chiński rząd ufunduje 2,5 tysiąca miejsc na studiach dla studentów z Polski.

– Nasza strategia rozwoju stawia na reformę oraz umiędzynarodowienie systemu edukacji, którego głównym elementem jest wymiana studencka – dodał ambasador ChRL w Polsce. Namawiał przedstawicieli chińskich uczelni, by popularyzowali wśród swoich studentów studia w Polsce i zachwalał polskie tradycje akademickie, umiejętności językowe Polaków. 

– Kto zdecydował się na studia w Polsce, nigdy nie żałował. Gdy nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii nie powstały jeszcze uczelnie, w Polsce już działał Uniwersytet Jagielloński. To z Polski wywodzą się Mikołaj Kopernik i Madame Curie, którzy zmienili spojrzenie na świat – mówił Ambasador ChRL Sun Yuxi.

Xu Yongji z Ministerstwa Edukacji ChRL zaznaczył, że 4% PKB wypracowanego przez Chiny w 2012 r. skierowane zostanie na poprawienie jakości kształcenia. - Obecnie studiuje u nas 330 tys. młodych ludzi z zagranicy, a ponad 1 mln. chińskich studentów uczy się za granicą. Na świecie działa już ponad 350 instytutów konfucjańskich oraz inne organizacje będące platformami współpracy i porozumienia w dziedzinie edukacji. Chcemy, by Chiny stały się najważniejszym ośrodkiem akademickim w Azji – mówił.

Prezentacji systemów szkolnictwa wyższego w obu krajach i rozmowom bilateralnym towarzyszyły mini-targi zorganizowane przez Konsorcjum Boyma. Szkoły Wyższe z Polski i Chin przedstawiły ofertę studiów oraz sukcesy dydaktyczne i badawcze.
 

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska