Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Interaktywne studia podyplomowe w Rzeszowie

2010-11-09 03:40:35

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia w Polsce południowo - wschodniej i jedna z niewielu w kraju wprowadziła studia podyplomowe w systemie nauczania na odległość. Innowacyjne zajęcia przez Internet dają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Studenci widzą go, słyszą i mogą z nim rozmawiać i co najważniejsze płacą mniej za studia.

- Tą formą kształcenia objęliśmy osiem kierunków studiów podyplomowych: Doradca podatkowy, Doskonalenie kadr administracji, Marketing, Ochrona granic i administracja celna - wylicza prof. Andrzej Mantaj, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych w WSIiZ.
Studiowanie w systemie Distance Learning będzie też dostępne na kierunkach: Pośrednictwo pracy, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zamówienia publiczne oraz Zintegrowane systemy zarządzania SAP R/3.

Studenci korzystający z tej formy kształcenia muszą stawić się na uczelni raz w semestrze, na egzaminy przewidziane w programie studiów. Obowiązkowe są też spotkania z promotorem pracy dyplomowej i oczywiście jej obrona, a także odbiór świadectwa ukończenia studiów. Wszystkie pozostałe zajęcia prowadzone są na odległość.

- Dzięki oprogramowaniu informatycznemu wykorzystywanemu w tej formie kształcenia student widzi i słyszy prowadzącego zajęcia i może śledzić wykorzystywane przez niego prezentacje oraz dokonywane zapisy. Innowacyjne oprogramowanie pozwala uczestnikom na kontakt werbalny z prowadzącym zajęcia, które są transmitowane przez Internet - podaje szczegóły Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prowadzący i słuchacz mogą też udostępnić kontrolę nad swoją aplikacją innej osobie, co pozwala na poznanie właściwych rozwiązań, znajdowanie błędów i ich weryfikowanie.

Studia podyplomowe w systemie kształcenia na odległość są coraz bardziej powszechną formą zdobywania wiedzy i jej pogłębiania na całym świecie.
Distance Learning to oszczędność czasu i dużo mniejsze koszty związane z dojazdami na zajęcia i nauką. Dużo niższa jest też wysokość czesnego w porównaniu do studiów w trybie tradycyjnym.

Jak podkreśla dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, jakość kształcenia nowoczesną metodą będzie równie wysoka, a studenci zyskają ciekawe, innowacyjne zajęcia.

- Wykorzystanie Distane Learning pozwoli na wybranie wymarzonych studiów podyplomowych nawet osobom z odległych krańców Polski, które nie byłyby w stanie dojeżdżać na zajęcia stacjonarne. Z takiej formy kształcenia mogą też korzystać osoby, którym trudno jest pogodzić obowiązki służbowe z dodatkowym kształceniem. To również dobra forma studiów np. dla młodych matek spędzających większość czasu w domu - wymienia Urszula Pasieczna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 49, tel. (017) 8661171, fax 8661190,
E-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl, csp.wsiz.rzeszow.pl.

wszystkie aktualnosci »