Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Dr n. med. Rafał Sapuła - ciągle nowe wyzwania dla osób z niepełno­sprawno­ściami i rehabilitacji

2018-03-02 12:33:38

Z końcem lutego br. zakończyły się prace Rady Programowej projektu pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” realizowanego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Członkiem Rady Programowej jako jedynym przedstawicielem środowiska medycznego był dr n. med. Rafał Sapuła, powołany na to stanowisko przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest bardzo ważnym etapem wdrażania w naszym kraju Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), która ratyfikowana została przez Polskę we wrześniu 2012 r. Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to wielki i ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności - od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Dr Rafał Sapuła  od dwóch lat jest  jednym z dwóch stałych doradców Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Należy także do ścisłego kilkuosobowego zespołu eksperckiego przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Aktualnie realizuje tam z innymi ekspertami projekt zmian organizacyjnych w polskiej rehabilitacji.

W 2017 r. dr Sapuła został ekspertem Ministerstwa Zdrowia w zakresie map potrzeb zdrowotnych w rehabilitacji medycznej.

Dr. n. med. Rafał Sapuła jest także przedstawicielem w Polsce - europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii: „EASTIN - European Assistive Technology Information Network” .

Ponadto decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu dr n.med. Rafał Sapuła został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu: Schorzenia i dysfunkcje narządów ruchu, rehabilitacja medyczna przy Sądzie Okręgowym w Zamościu na następną kadencję tj. 2018-2023.

Rafał Sapuła jest lekarzem, specjalistą rehabilitacji medycznej, medycyny paliatywnej, balneologii i medycyny fizykalnej, certyfikowanym lekarzem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Pełni funkcję dyrektora działającej przy uczelni Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, jest także redaktorem naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały, seria Fizjoterapia.

wszystkie aktualnosci »