Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Absolwenci WSZiA dobrze radzą sobie na rynku pracy

2017-07-06 12:04:03

Zaprezentowano wyniki drugiej edycji badań prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Po raz kolejny wartości wskaźników charakteryzujących absolwentów WSZiA w Zamościu są najlepsze wśród wszystkich absolwentów zamojskich uczelni.

Głównym źródłem informacji dla Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł: systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na podstawie pozyskanych informacji skonstruowano rzetelne wskaźniki sukcesu na rynku pracy, pozwalające na porównywanie sytuacji absolwentów różnych kierunków w różnych okresach objętych badaniem. Wśród nich prezentowane są wskaźniki względnego ryzyka bezrobocia (WWB) oraz względnych zarobków (WWZ). Wskaźniki te pozwalają odnieść bezwzględne wartości ryzyka bezrobocia i wynagrodzenia absolwentów do sytuacji w powiatach, w których absolwenci mieszkali w okresie objętym badaniem. Interpretacja wskaźników jest następująca:

  • wartości względnego ryzyka bezrobocia (WWB) poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie ryzyko bezrobocia wśród absolwentów było w okresie badania niższe niż stopa bezrobocia w ich powiatach zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że im mniejsze wartości względnego ryzyka bezrobocia, tym lepiej.

Raport dla studiów pierwszego stopnia dotyczy 203208 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2015 r. Wartości wskaźników WWB dla zamojskich uczelni przedstawiają się następująco:

Uczelnia

N

PwZUS

WWB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

346

84,7

0,97

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

219

47,5

1,02

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

92

81,5

1,36

N – liczba absolwentów uczelni,
PwZUS – procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS.

  • wartości względnych zarobków (WWZ) powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiali w okresie badania powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że im większe wartości względnych zarobków tym lepiej.

Raport dla studiów pierwszego stopnia dotyczy 203208 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2015 r. Wartości wskaźników WWZ dla zamojskich uczelni przedstawiają się następująco:

Uczelnia

N

PwZUS

WWZ

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

346

84,7

0,72

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

92

81,5

0,6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

219

47,5

0,37

N – liczba absolwentów uczelni,
PwZUS – procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS.

Warto zaznaczyć, że wartość względnego wskaźnika zarobków dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu plasuje się w pierwszej trójce najwyższych wartości wskaźników dla wszystkich uczelni (prywatnych i państwowych) z województwa lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami badania, z raportami dotyczącymi poszczególnych uczelni i kierunków, dostępne są one dla każdego zainteresowanego pod adresem: http://ela.nauka.gov.pl/ 

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska