Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

POZYTYWNA OCENA PROGRAMOWA PKA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

2016-11-07 12:15:30

Z satysfakcją informujemy, że kierunek fizjoterapia (studia pierw­szego i drugiego stopnia) prowadzony przez naszą uczelnię zgodnie z Uchwałą Nr 597/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z dnia 20 października 2016 r. otrzymał ocenę pozytywną.

W uchwale PKA stwierdza, „że Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym osiągania efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku fizjoterapia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę: w pełni”.

Ten niewątpliwy sukces, potwierdzający wysoki poziom kształcenia w WSZiA, jest wynikiem wspólnych starań i zaangażowania władz Uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administra­cyjnych oraz studentów fizjoterapii.

Następna ocena programowa na tym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

PKA jest organem kontrolnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

wszystkie aktualnosci »