Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Absolwenci WSZiA bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy

2016-05-20 11:10:06

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało pierwsze wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Badania uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Z przyjemnością informujemy, że wartości wskaźników charakteryzujących absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji są najlepsze wśród absolwentów zamojskich uczelni, należą także do czołówki wśród absolwentów wszystkich uczelni z województwa lubelskiego.

Wdrożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego centralny system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych wzorem wielu krajów europejskich wykorzystuje do badań dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł, w tym przypadku jest to system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz system POL-on, czyli polski system informacji o szkolnictwie wyższym.

Raporty dotyczące ekonomicznych aspektów losów absolwentów uczelni zawierają wiele informacji, wśród nich prezentowane są wskaźniki względnego ryzyka bezrobocia (WWB) oraz względnych zarobków (WWZ). Wskaźniki te pozwalają odnieść bezwzględne wartości ryzyka bezrobocia i wynagrodzenia absolwentów do sytuacji w powiatach, w których absolwenci mieszkali w okresie objętym badaniem. Interpretacja wskaźników jest następująca:

- wartości względnego ryzyka bezrobocia (WWB) poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie ryzyko bezrobocia wśród absolwentów było w okresie badania niższe niż stopa bezrobocia w ich powiatach zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że im mniejsze wartości względnego ryzyka bezrobocia, tym lepiej.

Raport dla studiów pierwszego stopnia dotyczy 188214 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r. Wartości wskaźników WWB dla zamojskich uczelni przedstawiają się następująco:

Uczelnia

N

PwZUS

WWB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

348

81,9

0,93

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

215

43,3

1,07

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

104

86,5

1,11

N – liczba absolwentów uczelni,

PwZUS – procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS.

- wartości względnych zarobków (WWZ) powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiali w okresie badania powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że im większe wartości względnych zarobków tym lepiej.

Raport dla studiów pierwszego stopnia dotyczy 188214 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 r. Wartości wskaźników WWZ dla zamojskich uczelni przedstawiają się następująco:

Uczelnia

N

PwZUS

WWZ

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

348

81,9

0,71

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

104

86,5

0,63

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

215

43,3

0,35

Warto zauważyć, że wartość względnego wskaźnika zarobków dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu jest w kolejności drugą najwyższą dla wszystkich uczelni (prywatnych i państwowych) z województwa lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami badania, z raportami dotyczącymi poszczególnych uczelni i kierunków, dostępne są dla każdego zainteresowanego pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Rzetelne informacje o losach absolwentów są niezbędne aby ocenić wpływ studiów wyższych na powodzenie na rynku pracy. Wyniki takich badań powinny być także elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia uczelni oraz umożliwiać lepsze dopasowanie programów studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych. Niezmiernie ważne są również dla kandydatów na studia. Informacje m.in. o szansach na szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy z pewnością są jednym z istotnych kryteriów podczas wyboru uczelni i kierunku studiów.

To kolejne dobre dane dotyczące sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy. Wcześniej w badaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie WSZiA w Zamościu zajęła drugie miejsce wśród uczelni wyższych w województwie lubelskim z najniższym wskaźnikiem bezrobocia wśród absolwentów. Więcej o raporcie pisaliśmy tutaj.

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska