Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Administracja

Definicja kierunku

Kierunek administracja kształci studentów dla największego obszaru rynku pracy - pracowników administracji publicznej i gospodarczej.

Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych rodzajów prawa oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.

Program nauczania

Studenci poznają polski system prawny (prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo celne i prawo administracyjne). Otrzymują wiedzę dotyczącą prawa socjalnego i ochrony praw człowieka w UE, europejskiego prawa gospodarczego, zarządzania projektami i finansami europejskimi, prawa celnego oraz prawa Wspólnot Europejskich.

Na studiach stacjonarnych mają możliwość uczenia się równocześnie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ponadto studenci poznają zasady polityki strukturalnej UE, ustrojów państw UE, europejskiego prawa gospodarczego. Otrzymują wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, poznają zagadnienia z prawa handlowego, postępowania rejestrowego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa ubezpieczeniowego i antymonopolowego.

W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zatrudnia na kierunku administracja specjalistów z innych krajów europejskich. Dzięki temu studentom przekazywana jest najnowsza wiedza przedmiotowa, skonfrontowana ze współczesnymi trendami naukowymi w tej dziedzinie w innych krajach Europy.

Warsztat naukowy i dydaktyczny

Wykłady i ćwiczenia na tym kierunku wzbogacone są o zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają praktyczną obsługę programu prawniczego LEX oraz systemów komputerowego wspomagania procedur administracyjnych. Uczą się wykorzystywać w praktyce dostępne wykładnie w postaci orzecznictwa, tez z piśmiennictwa, komentarzy do interpretacji przepisów prawnych. Ponadto na zajęciach studenci korzystają z zasobów aktów prawnych Parlamentu RP oraz zapoznają się z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Samodzielna praca studentów

Studenci administracji przygotowują prace projektowe i prezentacje, uczestniczą w konferencjach i seminariach. Poznają w sposób bezpośredni działalność infrastruktury administracji publicznej poprzez wizyty studialne w polskim parlamencie czy innych instytucjach użyteczności publicznej (np. infrastruktura przejść granicznych). Pracują w Studenckim Kole Administratywistów, które organizuje debaty parlamentarne i polityczne, seminaria naukowe oraz prezentacje podczas Dni Otwartych Uczelni.

Czas trwania studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów

Specjalności

 • administracja europejska (studia stacjonarne)
 • administracja bezpieczeństwa publicznego (studia niestacjonarne)
 • administracja publiczna (studia niestacjonarne)
 • administracja gospodarcza (studia niestacjonarne)

Miejsca pracy dla absolwentów

 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytucje i organizacje współpracujące z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe wszystkich gałęzi gospodarki
 • instytucje edukacyjne
 • agencje wydawnicze
 • środki masowego przekazu
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • finansowe firmy usługowe

Dokumenty

Pobierz: formularze rekrutacyjne »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska