Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów działa w środowisku studenckim Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Skupia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcących się na różnych kierunkach studiów. Liczne zainteresowania i oczekiwania młodzieży sprzyjają tworzeniu się życia studenckiego. Samorząd Studencki kojarzony jest z reprezentowaniem studentów we władzach Uczelni, pomocą w rozwiązywaniu problemów takich jak: organizacja nauki, przyznawanie stypendiów, udział w życiu naukowym i kulturalnym Uczelni itp.

Znając potrzeby studentów Rada Samorządu Studentów chce konstruktywnie wpływać na młodzież akademicką poprzez organizowanie kół naukowych lub organizację zabaw tanecznych. Chcemy aby studenci jak najlepiej wykorzystali swój czas w okresie studiów. Będziemy reprezentować interesy ogółu studentów w ciałach kolegialnych Uczelni oraz aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni jako integralna część społeczności akademickiej.

Kontakt:

 • (84) 677-67-40

Plan działalności Samorządu Studenckiego

Od nowego roku akademickiego Samorząd Studencki przewiduje realizację wielu zamierzeń. Zaplanowane działania będą uwzględniać następujące zadania:

 • Udział studentów w ciałach kolegialnych Uczelni (Senat, Rady Wydziałów)
 •  Działalność kulturalna i rozrywkowa: współpraca ze środowiskiem lokalnych organizacji pozarządowych jak również z Galeriami Handlowymi „Twierdza” i „Revia”  a także udział w ważniejszych imprezach artystycznych, kulturalnych i charytatywnych na terenie miasta Zamościa, organizowanie różnych imprez studenckich takich jak:
  • Akcja „Zbieramy zakrętki”
  • Otrzęsiny Studenckie /li>
  • Dawca szpiku
  • Wigilia studencka
  • Połowinki – półmetek II roczników
  • Wampiriada
  • Wiosna Studencka
  • Studenci dzieciom – Dzień Dziecka
  • Spartakiada dzieci niepełnosprawnych
  • Wyjazd integracyjny Samorządu Studenckiego.
 • Działalność naukowa: udział studentów w pracach kół naukowych na poszczególnych kierunkach studiów oraz konferencjach naukowych, organizowanie przez studentów warsztatów umiejętności dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
 • Promocja uczelni: współpraca z mediami lokalnymi tj:  Telewizja Zamojska, Gazeta Zamojska, Radio Eska, Katolickie Radio Zamość, organizowanie „Dni otwartych Uczelni” dla uczniów szkół średnich, organizowanie spotkań studentów
  z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych w celu zachęcenia młodych osób do podejmowania nauki w naszej Uczelni (współpraca z  dr Januszem Skwarkiem oraz Panią Małgorzatą Bzówką);
 • Działalność reprezentacyjna: przygotowanie składów osobowych do dwóch pocztów sztandarowych szkoły, udział pocztów w uroczystościach szkolnych i państwowych, reprezentacja studentów biorących udział w tych uroczystościach;
 • Udział w różnych akcjach charytatywnych na rzecz lokalnego środowiska, jak również akcjach ogólnopolskich, rozwój działalności  wolontarystycznej,
 • Udział w strukturach Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów;
 • Zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji w ramach współpracy Samorządu Studenckiego ze studentami:
  • Zorganizowanie tablicy informacyjnej (w budynku Samorządu przy ulicy Sienkiewicza 22 oraz w budynku przy ulicy Akademickiej 4 w Zamościu), prezentującej wiadomości na temat bieżących działań Samorządu Studenckiego;
  • Wykorzystywanie strony internetowej;
  • Wykorzystanie poczty elektronicznej.

Dokumenty: